Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Søvnløshed forbindes med gentagne hjerte-kar-tilfælde hos hjertepatienter

Næsten halvdelen af ​​alle hjerte-kar-patienter lider af søvnløshed – og det øger risikoen for gentagne hjerte-kar-tilfælde.

Det viser norsk forskning præsenteret på ESC Preventive Cardiology 2022 og publiceret i tidsskriftet Sleep Advances.

"Det er velkendt, at søvnproblemer er forbundet med psykiske problemer, men vores undersøgelse viste dertil, at søvnløshed også er forbundet med gentagne hjerte-kar-tilfælde. Resultaterne er signifikante - selv efter at vi har taget højde for symptomer som angst og depression," fortalte studiets førsteforfatter Lars Frojd, som er medicinstuderende ved Universitetet i Oslo, Norge, og han konkluderede:

"Vores forskningsresultater indikerer, at hjertepatienter bør vurderes for søvnløshed og tilbydes en dertil passende behandling."

Det prospektive studie omfattede 1.068 patienter. Patienterne indgik i studiet gennemsnitligt 16 måneder efter et hjerteanfald og/eller en hjerte-kar-procedure (stent-implantation eller bypassoperation). Data om søvnløshed, risikofaktorer for gentagne hjerte-kar-tilfælde og sameksisterende tilstande blev indsamlet ved baseline.

Koeksisterende tilstande

Deltagerne udfyldte Bergen Insomnia Scale-spørgeskemaet, som er baseret på de diagnostiske kriterier for søvnløshed.

Risikofaktorerne omfattede C-reaktivt protein (markør for inflammation), rygestatus, LDL- kolesterol-status, diabetes, fysisk aktivitet, taljemål og systolisk blodtryk.

De koeksisterende tilstande var stroke, forbigående iskæmisk anfald, perifer arteriesygdom og nyresvigt.

Patienterne blev fulgt indtil det primære sammensatte endepunkt af alvorlige kardiovaskulære hændelser (MACE), defineret som kardiovaskulær død, hospitalsindlæggelse på grund af myokardieinfarkt, revaskularisering, stroke eller hjertesvigt.

Omkring hver femte deltager (21 procent) var kvinder. Ved baseline var gennemsnitsalderen for patienterne 62 år, næsten halvdelen (45 procent) led af søvnløshed, og 24 procent havde benyttet sovemedicin inden for den seneste uge. I løbet af en gennemsnitlig opfølgning på 4,2 indtraf i alt 364 alvorlige, kardiovaskulære hændelser hos 225 patienter.

Tredje hyppigste risikofaktor

Sammenlignet med de patienter, som ikke led af søvnløshed var den relative risiko for tilbagevendende alvorlige kardiovaskulære hændelser hos patienter med søvnløshed 1,62 efter justering for alder og køn, 1,49 efter yderligere justering for koronare risikofaktorer og 1,48 efter også justering for koeksisterende tilstande. Forbindelsen mellem søvnløshed og tilbagevendende alvorlige, kardiovaskulære hændelser forblev signifikant, når der også var justeret for symptomer på angst og depression, med en relativ risiko på 1,41.

Søvnløshed tegnede sig for 16 procent af tilbagevendende hjerte-kar-hændelser, og udgjorde dermed den tredje hyppigste risikofaktor efter rygning (27 procent) og lav fysisk aktivitet (21 procent).

"Det betyder, at 16 procent af alle tilbagevendende alvorlige kardiovaskulære hændelser kunne være undgået, hvis ingen af ​​deltagerne havde lidt af søvnløshed. Vores studie indikerer, at søvnløshed er almindeligt forekommende hos patienter med hjerte-kar-sygdom og er forbundet med efterfølgende kardiovaskulære problemer uanset risikofaktorer, sameksisterende sundhedstilstande og symptomer på mental sundhed,” konkluderede Lars Frojd, som i øvrigt pointerede, at yderligere forskning vil være nødvendig for at undersøge, om behandling for søvnløshed såsom kognitiv adfærdsterapi er effektivt i patientgruppen."

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)