Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Ny professor skal undersøge mekanismerne bag hjerte-kar-sygdom

Tidlig screening og risikovurdering af hjerte-kar-sygdom er afgørende for effekten af behandlingen. Anvendelsen af billeddiagnostik kan være med til en bedre forståelse for diabetiske komplikationer og til at blive skarpere til at målrette behandlingen.

Hvem har størst risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom som følge af diabetes? Hvordan opsporer vi problemet, før skaden er sket? Og hvad kan vi gøre for at forebygge hjerte-kar-sygdom?

De spørgsmål er helt centrale for overlæge Tine Willum Hansen, der i mere end et årti har været en spydspids for forskningen i hjertekomplikationer på Steno Diabetes Center Copenhagen. Den 1. januar er hun tiltrådt som professor i klinisk fysiologi og nuklearmedicin med særligt fokus på risikostratificering af kardiovaskulære komplikationer til diabetes ved Københavns Universitet.

Tine Willum Hansen

”Hjertekomplikationer bliver ofte først opdaget, når det er svært at behandle. Derfor er tidlig screening og risikovurdering afgørende. Drivkraften i min forskning er, hvordan vi kan anvende billeddiagnostik til bedre at forstå diabetiske komplikationer og dermed skabe grobund for bedre behandling og forebyggelse,” siger Tine Willum Hansen.

Værktøjer i huset

Igennem sin forskerkarriere har hun set den imponerende udvikling inden for diagnostikken, som betyder, at vi i dag kan finde endda meget tidlige forandringer i hjertet. Det gør os i stand til at undersøge de indledende mekanismer, som kan føre til hjerte-kar-sygdom.

”Vi vil gerne se på, hvilken plads screeningsmetoder som for eksempel ultralydsscanninger af hjertet og halskar kan få i klinikken. At have de værktøjer i huset vil gøre os i stand til at målrette behandlingen bedre, samtidig med at vi kan tilbyde et mere sammenhængende behandlingsforløb,” siger Tine Willum Hansen.

Tine Willum Hansen er uddannet læge ved Københavns Universitet i 1995. Hun forsvarede sin ph.d. i 2005 og blev siden uddannet speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin i 2011. Året efter blev hun tilknyttet Steno Diabetes Center Copenhagen som seniorforsker, hvor hun i dag er teamleder for hjertekomplikationsforskningen.