Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ablation af AF giver bedste livskvalitet

Carina Blomström-Lundqvist

Hvor ablation hidtil kun er undersøgt for effekt i forhold til reduktion af symptomer, er denne behandlingsform nu for første gang også undersøgt med forbedret livskvalitet som endemål i sammenligning med medicin.

Og her viser det sig, at ablation faktisk giver patienter med AF den bedste livskvalitet. Også selv om der ikke er den store forskel i sygdomstilstand.

Det viser CAPTAF2-studiet, som blev fremlagt på ESC 2017 i Barcelona tidligere på ugen.

155 patienter med AF blev randomiseret til enten at få ablation eller medicin. Og ved 12 måneders opfølgning var det generelle helbred og livskvaliteten i ablations-gruppen væsentligt bedre end i medicin-gruppen.

Reduktionen i AF-symptomer var numerisk større i ablations-gruppen end i medicin-gruppen, men ikke statistisk signifikant. Også komplikationsraten var sammenlignelig i de to grupper.

”Ved for første gang at bruge livskvalitet som det primære endepunkt viste vi, at ablation er mere effektivt end antirytmisk medicin for patienter med AF, selv i en tidlig fase af sygdommen. Derfor bør livskvalitet være det primære endepunkt i fremtidige forsøg, eftersom hovedindikationen for rytmekontrol er dens forbedring,” sagde førsteforfatteren på studiet, professor Carina Blomström-Lundqvist fra Department of Medical Science, Uppsala, Sverige. Og hun tilføjede:

"Manglen på en statistisk signifikant forskel mellem behandlingsgrupperne i forhold til sygdomstilstand viser, at der er andre mekanismer i spil til forklaring af den øgede livskvalitet og færre symptomer.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift