Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Efter OK18: Styrket behov for efteruddannelse på lungeområdet

Efteruddannelse på lungeområdet er blandt de ting, som de praktiserende læger skal igennem, efter en anseelig gruppe patienter med KOL er flyttet fra ambulatorierne og ud i almen praksis.

PLO Efteruddannelse tilbyder kurser med både faglig og organisatorisk indhold, ligesom organisationen har kurser målrettet den praktiserende læge og klinikkens øvrige personale – kurser der ifølge praktiserende læge og lægefaglig konsulent i PLO Efteruddannelse er stor efterspørgsel på.

Med OK18 og Lungesatsningen skal flere lungepatienter fremover tilses i almen praksis, hvor de tidligere blev fulgt i landets lungeambulatorier. Derfor er der behov for en opdatering på lungeområdet for landets praktiserende læger – og for deres personale.

Berit Lassen, praktiserende læge i Korsør og lægefaglig konsulent hos PLO Efteruddannelse, siger:

”PLO Efteruddannelse har et væld af kurser, som opkvalificerer personalet – og de er meget søgte. Vi tilbyder kursus med afsæt i lungesatsningen, der blandt andet byder på solid efteruddannelse i spirometri – både det at lave lungefunktionsmålingen, men man lærer også at tolke resultaterne korrekt.”

Berit Lassen understreger, at det at aflæse lungefunktionsmålingen ordentligt er en forudsætning for at stille den rigtige diagnose og tilbyde patienten en god behandling.

”Desuden er det vigtigt, at vi kan skelne mellem astma og KOL og kan gennemskue de differentielle diagnostiske årsager til åndenød, så vi ikke misser, at en patient i virkeligheden har hjertesvigt eller en anden sygdom, der kan forveksles med symptomerne på KOL,” forklarer Lassen og understreger, at viden om den psykosomatiske del af KOL-lidelsen er lige så væsentlig, da en stor del af patienterne lider af både angst og depression.

”Lige præcis den del af sygdommen, er vi bedre til at fange i almen praksis, fordi vi kender vores patienter langt bedre, end man gør på ambulatorierne,” forklarer Lassen. 

Efteruddannelse i PLO-regi eller i egen praksis

Som speciallæge i almen medicin favner man hele sygdomspaletten i forhold til at undersøge og behandle sine patienter, derfor er det ifølge Berit Lassen essentielt, at de praktiserende læger får opfrisket lungepatienternes symptomer og sygdomme, efter man i almen praksis skal behandle flere fra denne gruppe patienter. 

”PLO Efteruddannelse udbyder omkring 2.000 kursuspladser i diabetes og KOL bare i år. Samtidigt er der en del læger, som underviser personalet i egen praksis efter DSAMs vejledning om behandling, opfølgning og omsorg for patienter med KOL,” siger Berit Lassen og understreger, at den viden, der er behov for, ikke udelukkende består af faglighed - organisation er også en stor del af behandling af patienter med KOL.

”Det handler meget om den måde, vi organiserer os på, sådan at lægerne ikke bruger tid på relativt velfungerende patienter, som personalet kan håndtere. Vi bør bruge vores tid på dem, der er virkelig syge, og som måske har mere end én diagnose. På den måde får vi plads til de mere syge patienter i praksis,” lyder der fra Berit Lassen, som understreger, at organisation også dækker over andre ting, der skal være styr på.

Andet og mere end faglig opkvalificering

”Det er vigtigt at indføre personalet i de lokale tilbud, som man finder i de forskellige kommuner. Der er som regel gode rygestopkurser, ligesom der er KOL-kurser, træningsmuligheder og andet, vi skal kende til og være gode til at benytte os af samt rådgive patienterne om”, siger hun. 

”Når vi taler om opkvalificering af personalet, er det vigtigt, at det sker sammen med lægen, for det er der, de organisatoriske forandringer sker - altså når man lærer det samme, har man samme perspektiv og et fælles vidensgrundlag at arbejde ud fra,” understreger Lassen. 

Kurser fra PLO Efteruddannelse

Netop den form for team-kurser er blandt de mange, PLO Efteruddannelse udbyder, ligesom organisationen tilbyder færdighedskurser, storkurser, niveaudelte kurser og altså teamkurser. Desuden arbejder PLO Efteruddannelse hen mod at kunne tilbyde de nye kvalitetsklynger kursusmoduler til praksispersonalet, der understøtter datadrevet kvalitetsprojekter.

Tilbuddene er mange, og ligeså kan timerne, der skal bruges på at opkvalificerer sig på specialområdet være - men der er nye regler i forhold til godtgørelse.

”Når man tidligere sendte sit personale på kursus, kunne man få godtgørelse for kursusudgifter, men nu kan man også kan få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste,” sige Berit Lassen og lader forstå, at der ingen undskyldning er for at skippe efteruddannelsen.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter