Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Dansk forskning afviser effekt af antidepressiva mod COVID-19

Under COVID-19 pandemien blev antidepressiva foreslået som mulig behandling af COVID-19, blandt andet understøttet af en anbefaling fra WHO. Men nu sætter et nyt dansk studie spørgsmålstegn ved denne praksis.

Og det bør, ifølge forskerne bag, bidrage til, at WHO overvejer at fjerne SSRI-lægemidler fra deres liste over lægemidler, der potentielt kan have effekt på COVID-19.

Studiet er foretaget af forskere fra Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital og Københavns Universitet og er netop offentliggjort i det infektionsmedicinske tidsskrift Clinical Microbiology and Infection. De har ved brug af unikke danske registre over sundhedsdata fra mere end 280.000 personer, hvoraf godt 7000 var i behandling med SSRI-lægemidler, undersøgt, om personer i behandling med disse lægemidler før smitte med coronavirus havde mindre risiko for at blive indlagt med svær COVID-19 – eller mindre risiko for død, sammenholdt med smittede, der ikke var i behandling med SSRI-lægemidler. Og konklusionen lyder, at de antidepressive SSRI-midler ikke modvirker, at COVID-19 udvikler sig dramatisk og med eventuel dødelig udgang for patienterne.

Globalt set er COVID-19 stadig et problem. Mens vaccinationer har hjulpet med at reducere antallet af alvorlige tilfælde og dødsfald, bliver mange stadig smittet – og endda med døden til følge. Det gælder særligt i lav- og mellemindkomst lande. Ligeledes hersker der bekymringer om nye varianter af virusset; varianter, der kan være mere smitsomme eller mere alvorlige end den oprindelige stamme. Derfor søges derfor stadigvæk efter lægemidler, der kan modvirke svært forløb af COVID-19.