Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

E-læringskursus gør en kæmpe forskel for behandlerne

Via et nyt e-læringskursus er medarbejdere både i psykiatrien og somatikken godt i gang med at blive klogere på, hvordan de skal forholde sig i situationer, hvor de møder mennesker med risiko for at begå selvmord eller udøve selvskade.

En evaluering viser, at halvdelen af dem oplever en øget tryghed med deres nye viden i bagagen.

E-læringskurset er netop blevet opdateret. Det første blev lanceret i 2020 og var primært målrettet psykiatrien, somatikken og ældreplejen. Evalueringen af kursets første version er foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed og viser blandt andet, at medarbejderne i psykiatrien er blevet markant bedre til at udarbejde sikkerheds-/kriseplaner, at cirka 50 procent af dem har oplevet en øget tryghed i at vurdere og intervenere ved selvmordsrisiko, og at cirka 45 procent af dem i højere grad end tidligere anvender faglige begreber som risikofaktorer, beskyttende faktorer og kriseplaner.  

“På nuværende tidspunkt er e-kurset allerede besøgt af over 25.000 medarbejdere i sundhedsvæsnet. Og tallet stiger støt for hver dag. Kurset giver inspiration til den svære samtale med henblik på at afdække, hvor selvmordstruet personen er. Og med så mange, der tager kurset, får det en positiv effekt og ændrer simpelthen måden at arbejde på til det bedre,” siger Jan-Henrik Winsløv, psykolog og partner i Dansk Center for Selvmordsforebyggelse.

Sammen med sin partnerkollega Kim Juul Larsen, medarbejdere fra det selvmordsforebyggende område i de fem regioner og E-læring Region Hovedstaden var han med til at udvikle e-læringskurset. 

Ny læring giver fælles fundament

I e-læringskurset bestræber man sig på at give de forskellige medarbejdergrupper et fælles fundament af viden, redskaber og sprog på området, så de bedre kan samarbejde om at hjælpe mennesker, der er i fare for at tage deres eget liv. De får blandt andet viden om risikofaktorer og redskaber til, hvordan man tager den svære samtale med patienten om eventuelle selvmordstanker og efterfølgende vurderer selvmordsrisikoen. Redskaberne anvendes i realistiske cases på video og som podcasts, der også er en del af kurset.

Den teoretiske del af kurset tager en halv time. I flere regioner er det sådan, at alt nyt personale skal gennem face-to-face undervisning i risikovurdering og derefter skal genopfriske deres kompetencer ved hjælp af. e-læringskurset. Men kurset vil også kunne stå alene som et kursus i selvmordsforebyggelse.

Al den viden, som kurset giver, er desuden samlet i en lille guide, som medarbejderne kan have med under armen og bruge, når de kommer i tvivl.

Nu også for bosteds-medarbejderne

Ud over psykiatrien og somatikken er e-læringskurset også målrettet de flere hundrede psykiatriske bosteder, som findes i Danmark. Og det er noget de i Dansk Center for Selvmordsforebyggelse glæder sig særligt over, da undersøgelser viser, at der fra bostederne er indberettet flere utilsigtede hændelser med selvmordsadfærd end i psykiatrien.

“Der er ingen tvivl om, at det sociale område står helt anderledes dårligt rustet end de psykiatriske afdelinger til at håndtere selvmordstruede og selvskadende patienter. Det er et ret overset område på trods af, at patientgruppen på mange måder kan sammenlignes med den, man ser på de psykiatriske afdelinger. For det er netop på bostederne, at denne patientgruppe med svære psykiatriske problematikker bor og har deres hverdag, samtidig med, at det er her, vi ser et meget lille fokus på at uddanne medarbejdere til at håndtere selvmordsadfærd og selvskade,” siger Kim Juul Larsen.

Mere fokus på det sociale område

For at kvalificere selvmordsforebyggelsen har Center for selvmordsforskning i Odense, Dansk Center for Selvmordsforebyggelse, Landsorganisation for sociale tilbud i Danmark og Institut for folkesundhedsvidenskab også søgt og fået midler til udvikling af en mere målrettet selvmordsforebyggende indsats i forhold til sociale tilbud og særligt psykiatriske bosteder. Projektet indebærer et systematisk review, spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper, gennemførelse af kurser i selvmordsforebyggelse samt feasibility studie af den udviklede indsats.

Det skal løbe til udgangen af 2026.

“Vi håber, at dette projekt vil give grobund for at få implementeret et undervisningsprogram på opholds- og bostederne. Et program, som er målrettet personalegruppen her, der omfatter 12.000 medarbejdere. Og vel at mærke medarbejdere, som typisk er socialrådgivere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller ufaglærte og som for flertallets vedkommende aldrig har modtaget nogen formel undervisning i selvmordsforebyggelse eller risikovurdering, selvom de ofte møder problematikker omkring selvmordsadfærd hos borgerne. Så behovet for at kompetenceudvikle her er påtrængende,” påpeger Jan-Henrik Winsløv.

 

E-læringskurset er støttet økonomisk af psykiatrien i de fem regioner og det Nationale Partnerskab til Forebyggelse af Selvmord og Selvmordsforsøg under Sundhedsstyrelse