Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Her er de vigtigste studier fra EADV

Den årlige EADV-kongres løb af stablen tidligere på måneden i Milano, og der var masser af spændende nye resultater inden for dermatologien og venerologien. Her får du et overblik over flere af de vigtigste studier.

European Academy of Dermatology and Venereologys årlige kongres, som blev afholdt mellem den 7. og den 10. september i Milano og også foregik virtuelt, bød på opsigtsvækkende resultater inden for flere hudlidelser, hvor behandlingsmulighederne i dag er få. Derfor kan de nye fund ifølge overlæger få praksisændrende betydning.

For eksempel viste data fra de placebokontrollerede fase III-studier SUNSHINE- og SUNRISE (abstract #3549), at IL-17-hæmmeren Cosentyx (secukinumab) var effektiv som behandling mod moderat til svær hidrosadenitis (HS)..

Det vakte begejstring hos Simon Francis Thomsen, der er ledende overlæge ved Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital samt formand for Dansk Dermatologisk Selskab, og som deltog i studierne.

“Det er meget glædeligt, at studiet kan vise en klinisk effekt til denne patientgruppe, som er hårdt plaget, og hvor der mangler behandlingsmuligheder i dag. Det er det første studie i en årrække, som har positive takter for HS-patienterne, og det er kærkomment,” sagde han.

Sjælden hudsygdom trak overskrifter

Et andet stort studie, der trak internationale overskrifter, var fase III-studiet LIBERTY PN-PRIME (abstract #3583), der undersøgte effekten af Dupixent (dupilumab) mod den sjældne hudlidelse prurigo nodularis (PN), der giver inflammatoriske, hyperkeratotiske og fibrotiske knuder på kroppen.

Resultaterne viste, at behandlingen mindsker kløe og læsioner markant hos patientgruppen. De fund kan bane vej for godkendelse af den første sikre behandling mod PN, lød det fra overlæge ved Dermatologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital Christian Vestergaard.

“Det kan meget vel bane vej til en godkendelse, fordi de nyeste resultater nu viser en høj effektivitet og en sikker bivirkningsprofil. Det er praksisændrende, fordi vi fremover potentielt kan have den første behandling til PN, men vi kan også nu med god samvittighed behandle med dupilumab, som vi har anvendt off label i en håndfuld år med gode erfaringer,” sagde han.

Det vil ifølge overlægen være revolutionerende, da der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen andre behandlinger specifikt indikeret til PN.

Færre bekymringer om biosimilær behandling

På kongressen blev bekymringer om sikkerhed og effekt ved biosimilær behandling af psoriasis i et vist omfang manet i jorden. Et nyt studie (abstract #539), der var med på kongressen, viste god fastholdelse af patienter i behandling med den biosimilære adalimumab-behandling Imraldi (SB5). Det er på linje med en række real world-studier, der de seneste år har vist, at de billigere lægemidler er lige så gode som de originale versioner.

Læge og forsker ved Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme ved Herlev og Gentofte Hospital Nikolai Loft vurderede blandt andet på baggrund af sit eget registerstudie fra 2021, at et skift til biosimilær behandling er sikkert og behandlingsmæssigt på niveau med den originale behandling.

“I de real world-studier, der er foretaget, har et skift fra original til biosimilær behandling ikke betydning for medicinoverlevelsen, og nystartere har lige så god effekt af behandlingen som patienter, der startes op i biologisk behandling,” sagde han.

Derudover blev nye resultater fra et forlængelsesstudie af fase III-forsøget POETYK PSO-1 præsenteret. Studiet viste vedvarende effekt mod psoriasis af den nye TYK2-hæmmer Sotyktu (deucravacitinib). Behandlingen er netop blevet godkendt af FDA på baggrund af resultaterne.

Ikke-invasiv test forudsiger risikoen for børneeksem

På eksem-området viste dansk forskning, at biomarkører i huden kan forudsige udviklingen af eksem hos børn (abstract #2567).

Anne-Sofie Halling, der er læge på Bispebjerg Hospitals afdeling for Dermatologi og Venerologi, og hendes kolleger fandt en sammenhæng mellem biomarkøren TARC (Thymus and Activation-regulated Chemokine) og en forhøjet risiko for at udvikle eksem i løbet af de første to leveår. I studiet havde to måneder gamle børn med forhøjede TARC-niveauer mere end dobbelt så stor risiko for at udvikle eksem.

Det er eftersigende det første studie, der viser, at ikke-invasivt indsamlede hudbiomarkører kan bruges til at forudsige risikoen og sværhedsgraden af atopisk eksem.

På behandlingsområdet var der også dugfriske resultater, som var genstand for international opmærksomhed. Ikke før offentliggjorte data fra de to parallelle fase III-studier, ADvocate1 og ADvocate2 (abstract #3456), viste, at det nye biologiske lægemiddel lebrikizumab mod atopisk dermatitis havde markant effekt efter 16 uger, og det gode respons blev vedligeholdt de næste 36 uger hos de fleste patienter — uanset dosis og også selvom de blot fik placebo.

Vitiligo, pletskaldethed og nyheder fra Ukraine

På andre dermatologiske områder var der også spændende nyt, heriblandt langtidsresultater fra TruE-V1- og V2-studierne (#554 og #3640), der har undersøgt effekten af topikal Opzelura mod vitiligo efter et år.

For pletskaldethed fandt et nyt studie, at en modificeret JAK-hæmmer genvinder hårvæksten (abstract #3473). Og så kan du læse mere om ukrainske dermatologer, der arbejder gratis under krigen.

Der var også nyt inden for hudkræft, hvor kunstig intelligens kan skelne modermærker fra andre hudlæsioner næsten lige så godt som en erfaren dermatolog (abstract #1719).

Årets 31. EADV kongres bød på mere end 600 talere på tværs af mere end 170 sessioner