Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Ny coronapille kan få alvorlige konsekvenser ved forkert brug

Tabletten Paxlovid fra Pfizer  kan blive et vigtigt redskab for at forhindre alvorlig sygdom, indlæggelser og død som følge af corona, men den stiller også høje krav til landets praktiserende læger, der har ansvaret for at ordinere tabletten.

For i visse kombinationer kan behandlingen føre til, at effekten af anden medicin aftager eller øges, og i nogle kombinationer kan tabletbehandlingen ligefrem være livstruende.

Det forklarer formand for DSAM Bolette Friderichsen:

”Det ser ud til, at der er en effekt ved Paxlovid, som er værd at gå efter, hvis man rammer patienterne indenfor de første fem dage med symptomer. Men der er nogle omstændigheder, man skal være særlig opmærksom på – pillen har mange interaktioner, og nogle få af dem kan være livsfarlige,” siger hun.

Nedbrydning af andre lægemidler ændres

Bolette Friderichsen forklarer, at Paxlovid-tabletbehandlingen består af en såkaldt ”to i en-pille”. Således hæmmer den ene pille – en proteasehæmmer – virussens evne til at dele sig. Den anden pille nedsætter samtidig proteasens nedbrydning i leveren for på den måde at sikre, at det aktive stof virker i længere tid, forklarer hun.

”Den anden pille, man skal tage under kuren, påvirker leverens kemifabrik, så nedbrydningen af en utrolig masse andre lægemidler ændres. Det vil sige, at der er nogle ting, man skal holde pause med samtidig med behandlingen – og der er andre ting, der holder op med at være virksomme, bl.a. p-piller. Det vil sige, at vi skal huske at informere fertile kvinder om, at de skal bruge en anden form for prævention,” forklarer hun og uddyber:

”I andre tilfælde kan det være livsfarligt, hvis man får sin medicin samtidig med Paxlovid-behandlingen, især hvis man har nedsat lever- eller nyrefunktion i forvejen, så der skal vi huske at informere om at ophøre med at bruge det andet stof, mens man får corona-pillen,” siger hun.

Det gælder for eksempel i kombination med colchicin, et stof som bruges til behandling af urinsyregigt. Også brug samtidig med nogle typer antidepressiver kan have store konsekvenser, da den antidepressive medicin stopper med at virke i kombination med Paxlovid, forklarer hun.

”Så man skal huske at holde øje med, om folk med ellers velbehandlede depressioner pludselig får det dårligt. Så der er ret mange opmærksomhedspunkter,” siger hun.

Langt bedre resultater end Mercks piller

Alligevel betegner hun Pfizers coronatabletter som ”interessante” og behandlingens resultater som ”lovende”. Tabletbehandlingen, som ventes at blive leveret til Danmark i løbet af februar, skal sættes i gang inden for fem dage, efter patienten oplever symptomer. Og effekten af tabletten, der har indholdsstofferne nimatrelvir + ritonavir, har foreløbig vist positive resultater. Dermed står de tilgængelige data i kontrast til Mercks tabletbehandling mod covid-19, Lagevrio, som har mødt massiv kritik, siden Sundhedsstyrelsen i december anbefalede behandlingen. Den lægefaglige kritik af Lagevrio, der indeholder stoffet molnupiravir, går blandt andet på, at lægemidlet har vist begrænset effekt i de studier, der ligger til grund for godkendelsen.

”I almen praksis er vi kede af at bruge ineffektiv medicin. Vi ønsker ikke at love patienten noget, der ikke holder, for vi risikerer at udsætte det tidspunkt, hvor de så får mere effektiv hjælp,” siger Bolette Friderichsen med henvisning til, at der er rejst tvivl om, hvorvidt behandlingen med Lagevrio overhovedet har en effekt i en befolkning som den danske.

”Så ja, Paxlovid kræver noget opfølgning. Men hvis det er så effektivt, som jeg kan læse mig til, så er det da interessant,” siger hun.

Hverken Lagevrio eller Paxlovid er godkendt til markedsføring i EU af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, endnu, men begge lægemidler er nødgodkendt. Med andre ord kan de tages i brug med det samme i lande, hvor det skønnes nødvendigt som følge af coronaepidemien.

Bolette Friderichsen understreger, at hun godt kan forstå, hvis nogle af hendes kolleger i almen praksis er utrygge ved at stå med ordinationsansvaret for en tabletbehandling, der har så mange interaktioner, heraf nogle få potentielt dødelige. Ikke mindst fordi de patienter, der er i målgruppen for behandlingen, typisk er sårbare og ældre, der er på anden medicin i forvejen – og som kræver et vist overblik.

”Jeg går ud fra, at vi får et gennemarbejdet action card, som ikke bliver alt for omstændeligt, så det ikke kommer til at tage flere timer at gå hver patient igennem,” siger hun.

”For det er jo noget, der skal foregå i telefontiden, og det her arbejde må ikke blokere vores tilgængelighed for andre patienter.”