Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Professionsetikken er et svar til dem, der ikke forstår værdien af almen praksis

LÆGEDAGE: Niels Saxtrup har været en af penneførerne bag DSAM’s professionsetik, der har været genstand for en hel temasession på Lægedage 2022. Han er overbevist om, at man skal holde fast på 'kaldet' og 'patienten først' selv i en brydningstid, hvor nye klinikformer opstår. 

”Vi har en stærk faglig identitet, et kald og en fælles tilgang,” kan man læse i DSAM’s aktuelle professionsetik.

”Det faglige arbejde indebærer, at andre hensyn (til bl.a. arbejdstilrettelæggelse, karriere og indtjeningsmuligheder) underlægges hensynet til den enkelte patients bedste. Hvis dette undlades, svigter den praktiserende læge sine patienters, sine fagfællers og offentlighedens tillid,” står der et andet sted.

Til åbningsdebatten på Lægedage 2022, som Medicinsk Tidsskrift har dækket i tre særnyhedsbreve, noterede PLO-formand Jørgen Skadborg sig ellers, at en ny generation ønsker sig ’life-work-balance’ frem for ’work-life-balance’.

Også Thomas Helt fra koncern- eller partnerskabsklinikkerne alles Lægehus har stillet spørgsmålstegn ved, om den traditionelle form for almen praksis som selvstændigt erhverv er i overensstemmelse med, hvad unge mennesker med børnefamilie og ambitioner uden for klinikken ønsker sig.

Filosof Anders Fogh Jensen har i en kritik af DSAM-professionsetikken advaret imod, at den praktiserende læge bliver opslugt af det potentielt endeløse arbejde, som opstår, når man – som formuleret i professionsetikken – vil være patienternes læge først og fremmest.

Holder fast i kaldet som bærende element

Men Niels Saxtrup fra DSAM afviser som pennefører, at det er risikabelt at betone et kald og ’patienten først’ i en professionsetik, selvom realiteterne forbundet med en traditionel almen praksis for nogle nyudklækkede almenmedicinere måske vil virke afskrækkende, hvis man har lyst til en 37-timers uge eller mindre.

”At man vil arbejde med sundhed og medicin, det er en del af noget større. Vi går igennem meget for at blive praktiserende læger.  Det er fordi, der er noget berigende ved at være praktiserende læge og møde patienten og være der for ham eller hende, som vi er. Der er heller ikke en officer, der tager i krig, alene fordi de får månedsløn som funktionærer. Der er noget, der ligger ud over en økonomisk og erhvervsmæssig gevinst, noget som er identitetsskabende og det er at være noget for nogen andre. For vores profession handler det om at være den primære kontakt for borgere med alle mulige slags problemer og lidelser. At den følelse af et kald kan blive misbrugt og vulgariseret, som det er sket for sygeplejerskerne, er en anden diskussion, ” siger Niels Saxtrup.

Professionsetikken fra DSAM så dagens lys i foråret 2022 og er senest blevet drøftet til en stor temasession som del af Lægedage 2022, der har haft værdien af og værdien i almen praksis som centralt tema.

Ugentlig klinikfridag

Niels Saxtrup er hurtig med en tilføjelse til sin fastholdelse af kaldet som centralt:  

”Vi skal blive bedre til organiseringen af vores arbejdsliv. I min klinik har alle læger eksempelvis en ugentlig klinikfridag med mulighed for at gøre andet end at se patienter, også selvom klinikken ligger på landet i en kommune, der hører til de 25 procent ’tungeste’ i landet,” siger han.

Ved siden af sit klinikarbejde i Græsted Lægehus underviser Niels Saxtrup i diagnoseteori og etik på specialuddannelsen i almen medicin. Han har desuden repræsenteret DSAM i både nordiske samarbejder, i Sundhedsstyrelsen og i andre sammenhænge.

”Vores kommende kolleger kan blive skræmte over at skulle drive en klinik, og det skal vi blive bedre til at ruste dem og os, der gør det, til. Dertil kan man sagtens bruge hjælp fra eksempelvis institutioner som Copenhagen Business School, fra psykologer, filosoffer, antropologer og for den sags skyld revisorer med blik for andet end økonomien, til det udviklingsarbejde,” mener Niels Saxtrup.

Essens frem for pseudoparametre

Professionsetikken er frugten af knap 10 års arbejde, der opstod i en konflikt med Finansministeriet, forklarer den tidligere DSAM-næstformand, der er trådt tilbage fra posten grundet travlhed i klinikken.  

”Det er nok svært for mange faggrupper at beskrive værdien af det, man gør. Vi har også svært ved at beskrive vores essens med andet end pseudoparametre. Derfor har vi brugt knap 10 år på at udvikle den her professionsetik. Vores kvalitetsbegreb ligger op ad den danske filosofteolog K.E. Løgstrups situationsetik, og den er svær at måle på for udenforstående. Vores værdi opstår i mødet med patienten, kunne man sige. Derfor havde vi nogle sammenstød med økonomerne i Finansministeriet for 10 år siden, der var en af bevæggrundene til at gå i gang med at udarbejde det her dokument,” fortæller Niels Saxtrup.

”Hvad skal man bruge almen praksis til, spurgte økonomerne dengang. Når vi blev presset, havde vi nok ikke helt et svar på, hvad vores rolle var,” erkender Niels Saxtrup i dag.  ”Nu har vi som lægestand noget, vi kan henvise til, når en sådan diskussion opstår igen,” tilføjer han.

Nye professionsetikker vil følge i fremtiden

Det store møde i Bella Center har givet læger fra hele landet muligheden for at finpudse dette svar til omverden i fællesskab.

For Niels Saxtrup har Lægedage 2022 været en påmindelse om værdien af de faglige fællesskaber. ”En forudsætning for at kunne arbejde professionelt med sit fag er, at man er i kontakt med professionen,” står der på side ni i professionsetikken, der med afslutningen af Lægedage 2022 er færdigdrøftet for denne omgang.

Niels Saxtrup er overbevist om, at nye versioner vil støde til.

”Det bliver næppe den sidste, vi laver som lægestand. Men en kommende professionsetik skal også forholde sig til bæredygtighed – både i forhold til omverden og til os selv. Vi er som praktiserende læger bæredygtige, fordi vi er lokale og individstyrede. Det gør os både billige og agile. Og det bliver vigtigt at tænke ind, hvis en kommende udgave også skal tage højde for forhold som masseindvandring, klimakrise og krige. Og samtidig skal vi den midt den slags overvejelser holde fast i individet: Hvordan er det for den enkelte læge at være til?”