Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Meget begrænset afsætning på COVID-19-præparatet Paxlovid i almen praksis

Det er forsvindende få af Danmarks 40.000 indkøbte doser Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir), som praktiserende læger udskriver til borgere med COVID-19.

Sådan lyder meldingen fra praktiserende læge Bolette Friderichsen, der er formand i DSAM.

Proteasehæmmeren er en ny tabletbehandling mod COVID-19, som Sundhedsstyrelsen forventer kan reducere risikoen for et alvorligt forløb hos personer med stor risiko for at for at blive alvorligt syge med COVID-19.

Den slags personer møder praktiserende læger blot slet ikke længere i deres hverdag, siger Bolette Friderichsen. 

”I dag skal vi til et møde i Sundhedsstyrelsen,” fortæller Bolette Friderichsen.  ”Her vil man sikkert spørge os, hvorfor vi ikke henviser nogen. Men det er altså ikke vores bekymringer over interaktionerne, der gør det. Det er fordi, der er ikke nogen relevante patienter at give det til,” siger hun.

COVID-19-incidensen er 77 tilfælde per 100.000 indbyggere i uge 47 mod 64 i uge 46. Der ses en stigning i smitteforekomst i alle fem regioner. Testraten er fra uge 46 til uge 47 stabiliseret blandt de 0-2-årige og de 6-79-årige, imens den er let faldende blandt de 3-5-årige og stigende blandt de +80-årige, forlyder det i den seneste tendensrapport fra SSI.

Trods den let stigende smitte er der få personer med COVID-19, der slipper gennem det nåleøje, som de midlertidige retningslinjer har etableret:

”Målgruppen er lille. Så selv blandt dem der bliver testet og modtager en positiv test, er der ikke nogen, som muligheden for at ordinere Paxlovid bliver relevant for,” siger Bolette Friderichsen, der baserer sine betragtninger på ikke blot sin egen praksis, men også hvad hendes kolleger har fortalt på et lukket Facebook-forum. Hun understreger dog samtidig, at hendes vidensindsamling i denne forbindelse ikke er af videnskabelig karakter.

Behandling med Paxlovid skal sættes i gang inden for fem dage efter symptomdebut. Ud fra tilgængelige data vurderes det, at præparatet er en meget effektiv behandling af COVID-19, som kan iværksættes uden indlæggelse af patienten, forlyder det i retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

DSAM-formanden har tidligere udtrykt varsomhed omkring corona-pillen, der er blevet taget i brug i mange andre dele af verden som Israel og Hong Kong.

”Det ser ud til, at der er en effekt ved Paxlovid, som er værd at gå efter, hvis man rammer patienterne indenfor de første fem dage med symptomer. Men der er nogle omstændigheder, man skal være særlig opmærksom på – pillen har mange interaktioner, og nogle få af dem kan være livsfarlige,” har hun tidligere udtalt til Medicinsk Tidsskrift. Hun har i den forbindelse peget på, at patienter, der er i behandling for nedsat lever- og nyrefunktion, depression eller blot spiser p-piller, skal man som praktiserende læge være forsigtig med at give tabletbehandlingen.

Pfizer-pillen er indkøbt i 40.000 doser, første levering er ifølge Sundhedsministeriet modtaget 20. oktober.

Specialisterne giver grønt lys, almen praksis forholder sig stadig afventende

Professor Thomas Benfield fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital har som en af landets centrale corona-eksperter over for Medicinsk Tidsskrift udtrykt en forventning om, at opgaven med at vurdere og ordinere blandt andet Paxlovid snart kommer til at overgå helt til de praktiserende læger.  

”Vi forventer, at opgaven med ordinering af både Paxlovid og Lagevrio i løbet af nogle måneder overgår fuldt og helt til de praktiserende læger. Det gør det lettere for alle, da almen praksis så kan undgå at ordinere via os speciallæger, som det ellers hidtil har været tilfældet,” siger han til december-udgaven af Medicinsk Tidsskrifts printmagasin til almen praksis. 

Bolette Friderichsen advarer dog imod, at overtagelsen af ordineringen kan ske for hurtigt og på for smalt et grundlag.

”Noget, der er sjældent og potentielt farligt, skal ikke introduceres tidligt i almen praksis, det skal i stedet flytte herud, når det bliver almindeligt, og der er foretaget en central erfaringsopsamling omkring brugen af præparatet. Vejledningen nævner 200 præparater, hvor der kan være krydsbivirkninger,” siger Bolette Friderichsen.

Hun erkender samtidig, at relevansen af præparatet kan vise sig at komme, også qua situationen i Kina, hvor en lurende corona-eksplosion og afledte nye mutationer kan blive et problem for hele verdenssamfundet.

De 40.000 indkøbte doser Paxlovid har ifølge indlægssedlen en holdbarhed på 18 måneder.

Målgruppe for behandling

Behandling kan iværksættes, når følgende fire kriterier er opfyldt:

  1. Positiv COVID-19-test: PCR-test eller antigen/selv-test
  2. Betydelige symptomer på COVID-19, som har varet i højst 5 dage
  3. Ingen kontraindikationer
  4. Patienten er i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19

Kilde: SST