Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

IBD-medicin forbundet med øget risiko for kræft

Flere danske studier viser, at IBD-patienter har en øget risiko for kræft, hvis de får immunmodulerende behandling. Fordelene ved behandlingen overstiger dog stadig ulemperne, mener forskere.

Dyre lægemidler og kraftigt stigende IBD-forekomst presser sundhedsvæsenet

På kun tyve år er forekomsten af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) fordoblet i Danmark, og der er ikke udsigt til, at udviklingen vender. Kombinationen af en kronisk sygdom med livslang behandling og monitorering, en voksende og aldrende patientpopulation og et bugnende arsenal af dyre lægemidler udgør et voldsomt pres på sundhedsvæsenet.

IBD-patienter har forhøjet risiko for at udvikle lymfekræft

Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) har øget risiko for at få lymfekræft, og risikoen har været stigende i udvalgte patientgrupper de senere år. Ny forskning peger på, at risikoen både kan være relateret til sygdommene og til den medicinske behandling af IBD.

Kamerakapsler kan afløse koloskopi ved mistanke om Crohns sygdom

Koloskopi har længe været førstevalg til diagnostik af Crohns sygdom, men undersøgelsen er omfattende og ofte ubehagelig for patienterne. Nu viser et dansk studie, at kapselendoskopi kan være et mere patientvenligt alternativ til kikkertundersøgelsen.