Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Ny database skal forbedre kvaliteten af IBD-behandlingen

De danske gastroenterologiske afdelinger bliver nu målt på, om de leverer kvalitetsbehandling af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD). Om godt et års tid foreligger den første rapport fra den nye DANIBD-database, som vil afsløre, om afdelingerne lever op til de fastlagte kvalitetsstandarder.

Nye beregninger viser økonomisk gevinst ved tarmkræftscreening

Screeningsdetekteret tarmkræft er forbundet med lavere omkostninger, mindre invasiv behandling, færre komplikationer og kortere indlæggelsestid sammenlignet med ikke-screeningsdetekteret tarmkræft. Der er en væsentlig økonomisk gevinst ved at få folk til at deltage i screeningen, konkluderer forskere.

Tarmultralyd kan forudsige IBD-patienters sygdomsforløb

Med en simpel ultralydsscanning af tarmene kan læger forudsige risikoen for kirurgi og indlæggelse samt opstart af steroid- og biologisk behandling hos patienter med nydiagnosticeret inflammatorisk tarmsygdom (IBD).