Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Ny database skal forbedre kvaliteten af IBD-behandlingen

De danske gastroenterologiske afdelinger bliver nu målt på, om de leverer kvalitetsbehandling af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD). Om godt et års tid foreligger den første rapport fra den nye DANIBD-database, som vil afsløre, om afdelingerne lever op til de fastlagte kvalitetsstandarder.

Nye beregninger viser økonomisk gevinst ved tarmkræftscreening

Screeningsdetekteret tarmkræft er forbundet med lavere omkostninger, mindre invasiv behandling, færre komplikationer og kortere indlæggelsestid sammenlignet med ikke-screeningsdetekteret tarmkræft. Der er en væsentlig økonomisk gevinst ved at få folk til at deltage i screeningen, konkluderer forskere.

Tarmultralyd kan forudsige IBD-patienters sygdomsforløb

Med en simpel ultralydsscanning af tarmene kan læger forudsige risikoen for kirurgi og indlæggelse samt opstart af steroid- og biologisk behandling hos patienter med nydiagnosticeret inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Tidligere tarmkræftpatienter trodser anbefalinger: Knap hver tredje deltager i tarmkræftscreening

En dansk undersøgelse viser, at en stor andel af borgere med tidligere tarmkræft eller andre tarmsygdomme deltager i tarmkræftscreening trods anbefalinger om det modsatte. Det belaster både sundhedsvæsenet og borgerne selv, mener Sisse Helle Njor, der er seniorforsker på Afdeling for Folkeundersøgelser ved Randers Regionshospital.

Inflammatoriske tarmsygdomme er på fremmarch i Danmark

Incidensen af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) stiger, og forekomsten er fordoblet på kun 20 år. Det er både overraskende og foruroligende, mener lektor Kristine Allin fra Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT) ved Aalborg Universitet.