Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Manglende retningslinjer indenfor ADHD kritiseres: Patienterne svigtes

På området for ADHD findes der ikke længere nogen national klinisk retningslinje, NKR, for udredning og behandling af voksne. Tidligere i år stemplede Sundhedsstyrelsen den hidtidige ‘ikke gældende’. Men selvom myndighederne har haft seks år til at udarbejde en ny, er det ikke sket. Og det har fået ADHD-foreningen til at fare i blækhuset.

Udenlandsk ekspert: Lithium bør være det eneste førstevalg

Lithium er psykiatriens panodil og bør være ikke bare et af førstevalgene, men det eneste førstevalg til behandling af bipolar lidelse type I. Det mener den tyske psykiater og professor med ekspertise i bipolar lidelse, Michael Bauer. Og de danske eksperter er enige.

Usikker evidens for methylphenidat til børn og unge

Et nyt stort review af effekten af methylphenidat til børn og unge med ADHD bekræfter i det store hele resultaterne af et lignende review fra 2015. Konklusionen lyder, at der er en vis effekt af methylphenidat, men at sikkerheden af evidensen er meget lav.

Depression i familien øger risikoen

Familiehistorien har en stor betydning for udviklingen af depression. Af et nyt studie fremgår det, at børn og unges risiko for at få alvorlig depression øges, når et eller flere familiemedlemmer lider af svær depression.

Langtidsbehandling med methylphenidat er sikker

Mange psykiatere har længe efterlyst studier, der over en længere periode ser på effekten af methylphenidat til børn og unge med ADHD. Og nu ligger det første studie af denne art klar.

Trods Medicinrådsgodkendelse: Læger holder tilbage med brug af esketamin

Selvom Spravato (esketamin) i januar i år fik en anbefaling fra Medicinrådet til brug for indlagte patienter i akut øget selvmordsrisiko er midlet endnu ikke rigtig taget i brug. Det skaber utilfredshed blandt patienterne, mens nogle læger venter på en vejledning om brugen af det, og andre mener, at indikationen simpelthen er forkert.

Nye tiltag skal fremme brugen af lithium

Med det formål at gøre læger trygge ved at bruge lægemidlet lithium til patienter med bipolar lidelse, er internationale eksperter gået i gang med bl.a. at producere guidelines, som er målrettet håndteringen af bivirkninger. De skal ses som et supplement til øvrige guidelines for anvendelsen af lithium.

Pandemiens effekt på den mentale tilstand er mere nuanceret end som så

Siden COVID-19 hærgede har flere studier vist, at befolkningernes mentale tilstand forværredes under pandemien. Nu peger et nyt studie imidlertid på, at der i stedet for en mental sundhedskrise har været et højt niveau af modstandskraft under COVID-19 og kun minimale forandringer i psykiske symptomer.

Undersøgelse: Tilfredsheden med børne- og ungepsykiatrien daler

Der er plads til forbedringer i psykiatrien. God plads endda. Og meget bedre plads end i somatikken. I hvert fald hvis man spørger patienter og deres pårørende. I en spørgeskemaundersøgelse svarer i snit syv ud af ti at de er tilfredse med psykiatrien, mens det tilsvarende tal for somatikken er næsten ni af ti.