Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sundhedsstyrelsen udskyder igen-igen psykiatriplanen

Manglende ressourcer i Sundhedsstyrelsen forsinker endnu en gang arbejdet med regeringens bebudede 10-års plan for psykiatrien. Og både politikere og organisationer forventer derfor ikke, at planen kan vedtages før et godt stykke inde i 2022.

Antidepressiv medicin gavner diabetes-patienter

Noget tyder på, at antidepressiv medicin har gavnlige effekter, der rækker udover behandlingen af selve depressionen. Således tyder foreløbige forskningsresultater på, at behandling med antidepressiv medicin kan bedre en sygdom som diabetes både hos patienter med og uden diagnosticeret depression.

Patienterne har fået det langt dårligere under covid-krisen

Stille og roligt er patienterne begyndt at vende tilbage til ambulatorier og behandlinger i psykiatrien. Men sværhedsgraden af deres tilstand er øget markant. Desuden bliver mange flere end normalt indlagt med tvang eller bliver udsat for anden form for tvangsforanstaltninger. Og situationen ventes at blive endnu værre.

Er det stilhed før storm i børne- og ungepsykiatrien?

Mens man i voksenpsykiatrien oplever stadig flere og mere dårlige patienter, er billedet lige nu en smule anderledes i børne- og ungdomspsykiatrien. Dog genkender man frygten for, at ingen endnu har set alle konsekvenserne af covid-19 pandemien.

Effekt af amisulprid slår to andre antipsykotiske midler

For første gang har forskere direkte sammenlignet de tre antipsykotiske lægemidler, amisulprid, aripiprazol og olanzapin. Konklusionen lyder, at der findes klinisk relevante forskelle på præparaternes effektivitet, og at amisulprid ser ud til at have den bedste effekt ved behandling af skizofreni.

Ritalin mindsker selvskade markant ved alvorlig depression

Effekten af at behandle mennesker med depression med methylphenidat har været omdiskuteret. Nu tyder et dansk registerstudie imidlertid på, at præparatet – som normalt er målrettet mennesker med ADHD – mindsker omfanget af selvskade og selvmordsforsøg markant hos mennesker med alvorlig depression.

Depotmedicin med endnu længere interval på vej

En depotbehandling til skizofrenipatienter, der kun skal gives to gange årligt, kan være på vej på det europæiske marked. Den første ansøgning af slagsen er netop landet hos det europæiske lægemiddelagentur, EMA, og handler om lægemidlet paliperidonpalmitat (PP6M).

Det går den helt forkerte vej med brug af tvang

I 2014 satte sundhedsministeriet og regionerne sig et mål om at brugen af alle former for tvang i psykiatrien skulle være reduceret væsentligt i 2020. Det er langt fra sket, viser den nye rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Organisationer i fortsat øget beredskab

Både i patient- og pårørendeforeninger er der stor bekymring for situationen i psykiatrien. Og herfra lyder et stort juleønske, at de psykisk sårbare, som stadig holder sig væk fra behandlinger, vender tilbage for at få den hjælp, de mere end nogensinde har brug for.

Et bredere fokus i ny ADHD-retningslinje hilses velkommen

Mange gode nyheder og et tiltrængt fokusskifte. Sådan lyder vurderingen af den seneste opdatering fra Sundhedsstyrelsen af den nationale kliniske retningslinje, NKR, for udredning og behandling af børn og unge med ADHD.

Creme med delgocitinib virker effektivt og hurtigt mod atopisk eksem

AAD: JAK-hæmmeren delgocitinib er oprindelig udviklet af Leo Pharma til brug mod kronisk håndeksem, men nu viser den sig også at have en hurtig og tydelig dosis-respons-effekt ved topikal administration mod atopisk eksem over hele kroppen.

Tidligere eskalering af unges psoriasisbehandling kan forbedre deres livskvalitet

Hvornår skal børn og unge med psoriasis skifte fra topikal behandling til noget mere intensivt? Måske lidt tidligere end man gør i dag, lyder det fra forskerne bag et nyt studie, som peger på, at vi i dag har større viden end tidligere om effekt og sikkerhed ved systemisk behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo