Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Blot en smule fysisk aktivitet lindrer depression

Motion kan lindre depression. Men hvor meget motion der egentlig skal til, fremgår af et nyt studie, hvor forskere gør op, at 2,5 timers rask gåtur ugentlig kan mindske symptomerne på depression markant.

Stor stigning i antal ADHD-henvisninger til Psykiatrisk Center Glostrup

En samfundsændring de seneste to årtier mod et højhastighedssamfund har medført, at mange flere voksne med en uopdaget ADHD får problemer i dagligdagen, mener Pelle Lau Ishøy, klinisk lektor, ph.d. og overlæge ved Team for ADHD og Autisme, psykoterapeutisk ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup.

Esketamin bedre end quetiapin til TRD-patienter

Den klinisk relevante effekt af næsesprayen Spravato (esketamin) viser sig i flere studier. Senest har en stor andel af patienter med svært behandlelig depression (TRD) i et nyt stort studie vist sig at opnå remission i uge 8 og forblive tilbagefaldsfri i uge 32 - og det i højere grad end de, der fik quetiapin.

Øget forbrug af medicin blandt børn og unge efter pandemien

Noget tyder på, at COVID-19 pandemien er gået hårdt ud over danske børn og unges mentale helbred. I hvert fald kan det konstateres, at omfanget af psykiatriske diagnoser og forbruget af psykofarmaka er steget i tiden efter pandemien, hvis man sammenligner med tiden op til den første nationale nedlukning.

Antidepressiv medicin under graviditet gør ingen skade

Gravide kvinders indtag af antidepressiv medicin ser ikke ud til i sig selv at øge risikoen for udviklingsforstyrrelser hos barnet. Men givet i visse sammenhænge kan antidepressiv eksponering under graviditet være en vigtig markør for behovet for tidlig screening og intervention.

Forskere vil gøre skræddersyet psykiatri muligt

Ved hjælp af sundhedsdata vil forskere fra Psykiatrisk Center København nu bane vejen for skræddersyet psykiatri. Tanken er at få skabt ny viden om sygdomsforløb og medvirke til forbedret behandling og forebyggelse.

De første tværfaglige miljøer står snart klar

Så er arbejdet med at etablere faste tværfaglige miljøer i psykiatrien gået i gang. I første omgang gælder det inden for skizofreni, depression og ADHD, som ventes at være klar inden året er omme.

Gennembrud i depressionsbehandling: Esketamin godkendt til indlagte selvmordstruede

Efter en skriftlig vurdering har Medicinrådet netop givet grønt lys til brugen af Spravato (esketamin) kombineret med oral antidepressiv behandling. Dermed kommer der en ekstra behandlingsmulighed til den lille gruppe af årligt 200-500 voksne patienter med depression, som er indlagt med akut øget selvmordsrisiko.