Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Psykiatriske patienter lades i stikken efter endt behandling

Kognitive vanskeligheder er ofte en livsvarig udfordring for mennesker, der har lidt af psykisk sygdom. Hvad enten de fortsat er på medicin eller kan slippe den, har de brug for mere opmærksomhed, end de får i dag - blandt andet fra almen praksis.

Kritik af for mange retningslinjer for behandling: Det er uoverskueligt

Danske Regioner har oprettet Danske Multidisciplinære Psykiatri Grupper (DMPG) for at standardisere behandlingen af psykiske lidelser gennem retningslinjer. Men det møder kritik for at skabe forvirring: Tre forskellige instanser udarbejder nu anbefalinger eller retningslinjer, og flere personer sidder i mere end én gruppe. "Uoverskueligt", mener patientforening. Professor kritiserer DMPG for ikke at være transparent. 

Antidepressiv medicin gavner patienter med kroniske sygdomme

Medicin bliver ofte mindre effektiv, når patienter behandles for flere sygdomme på samme tid. Men nu viser et nyt dansk-tysk studie, at antidepressiv medicin har en gavnlig effekt på patienter, der både lider af depression og kroniske fysiske sygdomme som for eksempel kræft eller hjerte-kar-sygdomme. Og den har lige så stor effekt for disse patienter som for dem med ren depression.

Danske Regioner vil forstærke tilbud om digital hjælp

Med lange ventetider hos psykologerne og ventetider hos de privatpraktiserende psykiatere på nu halvandet år i snit, er der behov for indsatser, der sikrer en nemmere vej til hjælp for mennesker med psykiske problemer. På den baggrund vil Danske Regioner nu forstærke tilbud om digital hjælp og internetbaseret psykologbehandling.

Ny forskning: Stemme- og tale-mønstre fungerer ikke til diagnostik

Talemønstre som toneleje, pauser og sætningsopbygning bruges i dag som en af indikatorerne på psykisk sygdom som depression eller skizofreni. Men et nyt studie fra Aarhus Universitet peger nu på, at talemønstre ikke kan bruges som en indikator for specifikke diagnoser, men mere sandsynligt afspejle symptomer.

Ny international konsensus om definition og behandling af TRD

For første gang er internationale eksperter nu blevet enige om, hvordan man definerer behandlingsresistent depression (TRD) og dermed også, hvordan man bedst behandler den alvorlige lidelse. Resultatet er en konsensusartikel, der blandt andet peger på, at medicinsk behandling ikke bør stå alene, men kombineres med eksempelvis psykoterapi.

Brugere af benzodiazepiner bliver ikke afhængige

Når man undersøger brugen af benzodiazepiner og lignende, er der ikke noget, der giver grund til at være så forsigtig med receptblokken, som læger generelt er. For langt de fleste af de mennesker, der får en recept på disse lægemidler, bliver ikke langvarige brugere og øger ikke dosis undervejs.