Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Forskere vil gøre skræddersyet psykiatri muligt

Ved hjælp af sundhedsdata vil forskere fra Psykiatrisk Center København nu bane vejen for skræddersyet psykiatri. Tanken er at få skabt ny viden om sygdomsforløb og medvirke til forbedret behandling og forebyggelse.

De første tværfaglige miljøer står snart klar

Så er arbejdet med at etablere faste tværfaglige miljøer i psykiatrien gået i gang. I første omgang gælder det inden for skizofreni, depression og ADHD, som ventes at være klar inden året er omme.

Praksislæger skal inddrages – forskere vil forbedre overgange i behandling til mennesker med depression

Med en forskningsapp og fokusgrupper inddrager projektet DEPRIC blandt andet praktiserende læger og patienter i at udvikle en indsats for mennesker, som har været i behandling for depression i psykiatrien og efterfølgende fortsætter behandling i primærsektoren. Ambitionen er at reducere tilbagefald ved overgange i behandling. 

Gennembrud i depressionsbehandling: Esketamin godkendt til indlagte selvmordstruede

Efter en skriftlig vurdering har Medicinrådet netop givet grønt lys til brugen af Spravato (esketamin) kombineret med oral antidepressiv behandling. Dermed kommer der en ekstra behandlingsmulighed til den lille gruppe af årligt 200-500 voksne patienter med depression, som er indlagt med akut øget selvmordsrisiko.

Angst er en selvstændig risikofaktor for hjertesygdom

Angstgener er associeret med øget risiko for akutte hjerteproblemer hos personer, som i forvejen er kendt med hjertelidelse. Den øgede risiko er til stede selv efter, at man tager højde for eventuelle depressive symptomer.

Effektiv hjælp på vej til børn med autisme

Det hidtil største forskningsprojekt om børn med autisme er netop gået i gang i alle landets fem regioner. Projektet er døbt DAN-PACT og går ud på at afprøve en ny innovativ støtte til familier med børn med autisme, som har været succesfuld andre steder.

Klar sammenhæng mellem depression og epilepsi

Risikoen for at udvikle depression er næsten dobbelt så høj hos mennesker, der lider af epilepsi, som hos alle andre. Og lige sådan er hyppigheden af epilepsi mere end fordoblet hos mennesker med depression. I begge tilfælde er risikoen højest i de første måneder og år efter den første diagnose.