Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Øget risiko for autisme hos for tidligt og sent fødte

For tidlig eller for sen fødsel kan medføre en - lille - øget risiko for ASF (autismespektrumforstyrrelse). Og for hver uge, et barn er født før eller efter 40 ugers svangerskab, desto større risiko.

Steno og psykiatrien i nyt samarbejde i Region Midt

Når psykisk syge dør 10-20 år før andre, skyldes det langt hen ad vejen de livsstilssygdomme, som ofte følger med den psykiske lidelse og behandlingen herfor. Det gælder ikke mindst overvægt, diabetes og hjertekarsygdomme.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

ADHD-patienter forbruger mere medicin af alle slags

Både unge og ældre, der får ADHD-medicin, har et større forbrug af anden medicin end befolkningen generelt. Det gælder især medicin mod somatiske sygdomme som astma, allergi, forstyrret metabolisme og hjertekarsygdom eller medicin mod andre psykiske lidelser.

Clozapin det eneste som kan reducere risiko for selvmord

Valget af medicinsk behandling til mennesker med skizofreni og som er truet af selvmord, bør falde på lægemidlet clozapin. Således viser en ny stor finsk/svensk undersøgelse, at dette middel ikke blot er det, der bedst reducerer risikoen for selvmord og selvmordsforsøg, men faktisk er det eneste.

Forskning i transkulturel psykiatri styrket

Flere års arbejde med at opbygge forskning inden for transkulturel psykiatri bærer nu frugt, idet overlæge og ph.d. Jessica Carlsson Lohmann netop er tildelt et forskningslektorat på Københavns Universitet.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Helbredsangst kan kureres med onlineprogram

Et internetbaseret dansk behandlingsprogram har vist sig effektivt i behandlingen af voksne med svær helbredsangst. Ifølge et nyt studie kan det både bedre heldbredsangsten og mindske risikoen for langvarig sygdom markant.

Et covid-19-presset sundhedspersonale får hjælp

I Nordjyllands fællesregionale psykosociale beredskab i forbindelse med covid-19 har man siden foråret 2020 ydet støtte og rådgivning ift. epidemiens indvirkning på regionens ansatte.

Covid-19 giver flere psykiske og neurologiske komplikationer

Rundt om i verden er billedet af senfølger efter covid-19 for alvor begyndt at manifestere sig. Stadig flere studier viser således, at følgerne ikke alene er fysiske udfordringer, såsom tab af smags- og lugtesans, men i høj grad også psykiatriske og neurologiske.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo