Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EKG har potentiale til at blive markør for depression

Vigtigheden af overlap i behandlingen af psykiatrisk og fysisk sygdom understreges i et studie, der viser, at måling i forandring af hjerterytmen kan give et fingerpeg om, hvem der er i risiko for depression, og hvorvidt en given behandling virker.

Steno og psykiatrien i nyt samarbejde i Region Midt

Når psykisk syge dør 10-20 år før andre, skyldes det langt hen ad vejen de livsstilssygdomme, som ofte følger med den psykiske lidelse og behandlingen herfor. Det gælder ikke mindst overvægt, diabetes og hjertekarsygdomme.

Synderen ved søvnproblemer er ofte ADHD

Mange børn med ADHD, autisme (ASD), Adfærdsforstyrrelser (ODD/CD) eller epilepsi har søvnforstyrrelser. Og for dem med autisme og adfærdsforstyrrelser ser problemerne ud til i stor grad at skyldes en udiagnosticeret ADHD.

Skizofreni medfører forandringer i hjertet

Overdødeligheden blandt mennesker med skizofreni skyldes som oftest hjertesygdom. I et nyt studie har forskere sammenlignet MR-scanninger af hjertet hos personer med og uden skizofreni og fundet fysiske forandringer, som ikke kan forklares på anden måde.

Øget risiko for autisme hos for tidligt og sent fødte

For tidlig eller for sen fødsel kan medføre en - lille - øget risiko for ASF (autismespektrumforstyrrelse). Og for hver uge, et barn er født før eller efter 40 ugers svangerskab, desto større risiko.

Clozapin det eneste som kan reducere risiko for selvmord

Valget af medicinsk behandling til mennesker med skizofreni og som er truet af selvmord, bør falde på lægemidlet clozapin. Således viser en ny stor finsk/svensk undersøgelse, at dette middel ikke blot er det, der bedst reducerer risikoen for selvmord og selvmordsforsøg, men faktisk er det eneste.

Forskning i transkulturel psykiatri styrket

Flere års arbejde med at opbygge forskning inden for transkulturel psykiatri bærer nu frugt, idet overlæge og ph.d. Jessica Carlsson Lohmann netop er tildelt et forskningslektorat på Københavns Universitet.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo