Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Effektiv hjælp på vej til børn med autisme

Det hidtil største forskningsprojekt om børn med autisme er netop gået i gang i alle landets fem regioner. Projektet er døbt DAN-PACT og går ud på at afprøve en ny innovativ støtte til familier med børn med autisme, som har været succesfuld andre steder.

Klar sammenhæng mellem depression og epilepsi

Risikoen for at udvikle depression er næsten dobbelt så høj hos mennesker, der lider af epilepsi, som hos alle andre. Og lige sådan er hyppigheden af epilepsi mere end fordoblet hos mennesker med depression. I begge tilfælde er risikoen højest i de første måneder og år efter den første diagnose.

Psilocybin viser lovende takter mod behandlingsresistent depression

Psilocybin, et psykoaktivt stof i såkaldt magiske svampe, kan måske blive en ny behandlingsmulighed for patienter med depression, som man i dag har vanskeligt ved at hjælpe. Det indikerer det hidtil største og metodemæssigt stærkeste forsøg af sin art, der blandt andet er udført i Danmark. 

Haloperidols effekt på patienter med delir stadig ikke helt klar

Det hidtil mest omfattende studie af effekten af det antipsykotiske stof haloperidol på patienter med delir viser, at der ingen forskel er på brugen af dette og placebo, når man måler på antal dage i live og ude af hospitalet efter 90 dage. Dermed bekræftes tidligere lignende studier. 

Ny slags antipsykotika viser god effekt og sikkerhed

En helt ny generation af antipsykotika kan være på vej. I et nyt fase III-studie, EMERGENT-2, resulterede et nyt middel, der kombinerer to aktive stoffer, kaldet xanomelin-trospium (KarXT), i signifikante forbedringer af symptomer på skizofreni uden at forårsage alvorlige bivirkninger. 

NKR på vej om behandling af angst og uro hos voksne

Et faldende forbrug af benzodiazepin og en samtidig stigning i forbruget af antipsykotika får nu Sundhedsstyrelsen til at anbefale en ny national klinisk retningslinje (NKR) om, hvilket beroligende middel der er mest hensigtsmæssigt til kortvarig behandling af angst- og urosymptomer hos mennesker uden svære samtidige psykiske lidelser.

Overlæge og psykolog svarer på bog-kritik: Vi er faktisk gode til det, vi gør

Der er meget, man kan kritisere psykiatrien for - men det bør ikke tage fokus fra alt det, der faktisk fungerer. For eksempel kommer de fleste af de børn og unge, som lider af spiseforstyrrelser, godt ud på den anden side. Ca. 70 procent af patienterne, der behandles for spiseforstyrrelse i Region Hovedstaden, udskrives som raske.

Mors indtag af antidepressiv medicin skader ikke det ufødte barn

Gravide, der tager antidepressiv medicin, behøver ikke frygte for konsekvenserne for deres foster. Det viser et nyt studie, hvor forskerne dog påpeger, at en gravid kvindes brug af antidepressiva bør være en markør for tidlig screening af børnene og eventuel tidlig intervention.

Regionerne vil have bredt internetbaseret terapi endnu mere ud

Internetbaseret terapi viser potentiale til at blive en hjørnesten i fremtidens psykiatri. På den baggrund har Behandlingsrådet under Danske Regioner netop vedtaget at gennemføre en større analyse af internetpsykiatri.