Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Standardiseret algoritme friholder tabletbehandling af husstøvmider for anafylaktisk chok

AAAAI: Danske forskere har udviklet en algoritme, der giver en standardiseret definition på anafylaktisk chok i forbindelse med kliniske studier af immunterapi mod allergi.

Algoritmen rangerer validerede medicinske udtryk baseret på terminologien i Medical Dictionary for Regulatory Activities (SMQs), der er brugt til at beskrive patientens bivirkninger, hvorefter disse kan vurderes af en læge.

Bag studiet står forskere fra ALK-Abelló i Hørsholm, og det blev præsenteret i en poster ved weekendens AAAAI-konference.

Som udgangspunkt for algoritmen brugte forskerne et datasæt, der omfattede 2.166 patienter fra en række randomiserede, kliniske forsøg, som alle var blevet behandlet med sublingual immunterapi mod husstøvmider (12 SQ-HDM).

Algoritmens første kriterium er brugen af det præcise udtryk ’Anafylaktisk chok’. Andet kriterium relaterer til brede udtryk, som er brugt til at beskrive mindst to bivirkninger, der indtraf på samme dag og omfattede mere end ét organsystem (åndedrættet, huden og hjertekarsystemet). Det kunne eksempelvis være lavt blodtryk og hoste eller åndedrætsbesvær og rødme. En læge vurderede derefter alle identificerede begivenheder fra kriterium et og to for at afgøre, om de var reelle bivirkninger relateret til behandlingen.

I det anvendte datasæt var kriterium (anafylaktisk chok) opfyldt hos én person, men den lægefaglige vurdering var, at dette skyldtes fødevareallergi og altså ikke var relateret til tabletbehandlingen. Kriterium to var opfyldt i alt 101 gange hos 77 personer. De fleste af disse begivenheder var milde til moderate lokale, allergiske reaktioner, som lægen ikke vurderede, var relateret til anafylaktisk chok. En enkelt begivenhed efter behandlingens første dosis omfattede tre bivirkninger (rødme i ansigtet, kløe i håndfladerne og hævet hals), og disse blev beskrevet af lægen som en moderat form for anafylaktisk chok.

Et andet sammensat datasæt omfattede 207 patienter, som havde gennemført tabletbehandlingen med afbrydelser. Her fandt algoritmen ingen begivenheder, som opfyldte kriterium et, mens kriterium to var opfyldt i fem begivenheder hos tre personer. Den lægefaglige bedømmelse fandt dog, at ingen af disse begivenheder var relevante for anafylaktisk chok.

Forskerne konkluderer, at algoritmen ikke fandt nogen alvorlige anafylaktiske chok ved tabletbehandling, uanset om behandlingen havde været afbrudt eller ej.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter