Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicin til behandling af knogleskørhed ændrer tilskud

Med virkning fra den 27. januar 2020 får noget medicin mod knogleskørhed generelt eller generelt klausuleret tilskud.

Alendronsyre 70 mg (ugetablet) får generelt tilskud, fordi alendronsyre er førstevalg til behandling af knogleskørhed, og alendronsyre ugetabletter er den billigste medicin. Alendronsyre 10 mg (daglig dosering) mister derimod det generelt klausulerede tilskud, fordi det ikke er rationelt at behandle med en daglig dosering af alendronsyre frem for en billigere ugentlig dosering.

Risendronsyre (Optinate, Risostad) og denosumab (Prolia) får generelt klausuleret tilskud, fordi denne medicin kan være det rationelle andet valg til de patienter, der ikke kan tåle alendronsyre, eller hvor behandling med de såkaldte orale bisfosfonater har vist sig utilstrækkelig, er kontraindiceret eller ikke tolereres.

Teriparatid (Forsteo, Terrosa, Movymia) får generelt klausuleret tilskud, fordi behandling med teriparatid anbefales som førstevalg til udvalgte patienter med svær knogleskørhed, og Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der er en rationel anvendelse.

Den øvrige medicin mod knogleskørhed vil fortsat ikke have generelt tilskud.

Lægemiddelstyrelsen skriver, at de har fulgt anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, og at anbefalingerne har været i høring hos blandt andet lægemiddelvirksomheder samt relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger.

Hovedparten af patienter med knogleskørhed behandles med alendronsyre ugetabletter, der fremover vil have generelt tilskud uden klausul. Det betyder, at alle patienter automatisk får tilskud og lægen skal ikke længere markere ”tilskud” på recepten eller søge om enkelttilskud.

Hvis patienten er i behandling med et af de lægemidler, der får generelt klausuleret tilskud, skal lægen fremover tilkendegive på recepten, om patienten opfylder klausulen, og hvis det er tilfældet er det ikke længere nødvendigt, at lægen ansøger om enkelttilskud.

Hvis patienten er i behandling med den daglige dosering af alendronsyre, bør patienten skiftes til alendronsyre ugetabletter med generelt tilskud.

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab.

Fremtidens midler til diabetesforskning bør uddeles anderledes

Forskningsmidler skal uddeles til grupper og ikke enkelte forskere. Pengene bør fordeles efter kriterier, der tager højde for, at forskning af høj kvalitet i større og større grad er et resultat af teamwork på tværs af discipliner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter