Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny hurtig influenzatest har stort potentiale

Hos patienter med alvorlige respiratoriske sygdomme er en hurtig diagnosticering samt behandling af influenza og andre infektioner essentiel. Derfor kan en ny måde at bruge podning på betyde kortere antibiotikakure og færre hospitalsindlæggelser for netop denne patientgruppe.

Astma hos KOL-patienter overses

Læger har tilsyneladende svært ved at skelne mellem ​​astma- og KOL-symptomer hos ældre over 60 år, hvilket kan have negativ betydning for patienter med KOL.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift