Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Levende medicin skal tackle Pseudomonas

Forskere har designet den første levende medicin til behandling af lungeinfektioner. Behandlingen er rettet mod Pseudomonas aeruginosa, en bakterietype som er naturligt resistent over for mange typer antibiotika og er en almindelig kilde til infektioner på hospitaler.

Mors blod kan afsløre cystisk fibrose hos det ufødte barn

Et mindre studie peger på, at blodprøver fra gravide kan give et sikkert svar på, om det kommende barn har cystisk fibrose. Det vil potentielt give kommende forældre mulighed for på sigt at undgå en moderkageprøve og den risiko for spontan abort, en sådan medfører, ligesom prøven kan sikre en tidlig diagnose.

KOL og astma øger risiko for hjerte-kar-sygdom

Mennesker med KOL har øget risiko for at få en hjertesygdom, men nu viser dansk forskning, at KOL-patienter, der også lider af astma, har en endnu højere risiko for at få et alvorligt hjertetilfælde, der resulterer i indlæggelse, operation og/eller død.