Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Protest: Ændringer gennemføres trods DLOs indsigelser

Det er problematisk, at Lægemiddelstyrelsen ikke har en teknisk løsning, som kan understøtte tilskudsændringen for medicin mod astma og KOL, der bliver gennemført den 19. november. Det siger speciallæge, dr.med. og bestyrelsesmedlem i Danske Lungelægers Organisation, Holger Mosbech.

Danske Lungelægers Organisation på barrikaderne

Bestyrelsen i Danske Lungelægers Organisation (DLO) er ikke tilfreds med måden, hvorpå Lægemiddelstyrelsen vil implementere tilskudsændringen af medicin mod astma og KOL. Derfor har de sendt en anke til Lægemiddelstyrelsen, der straks har besvaret organisationens klage. 

Succes for ny triple-kombination mod KOL

ERS: AstraZenecas forhåbninger til en ny tripleinhalator, PT010, har ifølge KRONOS-undersøgelsen nået otte ud af ni primære lungefunktionsendepunkter og vist en markant reduktion i frekvensen af ​​moderate eller svære KOL-eksacerbationer.

Forbruget af inhalationssteroid til patienter med KOL falder

Nye analyser fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at færre patienter med KOL får ordineret inhalationssteroid. Desuden får en større andel af de nye patienter i behandling langtidsudvidende bronkodilatorer. Det er i tråd med nationale og internationale anbefalinger, men det kan blive endnu bedre, siger formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), professor og overlæge dr.med., Ole Hilberg.

Børn med astma tager kortere uddannelser

ERS: Der er en større risiko for, at man ikke bliver færdig med sin uddannelse, hvis man lider af astma. Det viser ny forskning, der søndag blev præsenteret på ERS 2018 i Paris.

Ny, sjælden celle fundet i luftvejene

To forskerhold har opdaget en ny type sjælden celle i de menneskelige luftveje. En celle, der synes at være den primære årsag til aktivitet i CFTR genet - det gen hvor mutation resulterer i cystisk fibrose. 

Mild til moderat astma kan diagnosticeres med en simpel næsetest

Forskere ved Mount Sinai Hospital i New York har identificeret en genetisk biomarkør for astma, der kan hjælpe til at diagnosticere astma med en simpel næsebørste og efterfølgende dataanalyser. Denne billige diagnostiske test kan identificere mild til moderat astma og differentiere sygdommen fra andre respiratoriske tilstande. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter