Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Lange forkølelser eksisterer på linje med Long COVID

Det er ikke alene Long COVID, der kan være til gene i måneder efter den første infektion - også andre luftvejsinfektioner kan ’hænge’ fast i kroppen på patienterne i længere tid, viser en britisk undersøgelse, der netop et publiceret i The Lancet Discovery Science eClinicalMedicine.

Ny dansk konceptuel model vil fortælle om KOL-relateret angst

Patienter med KOL oplever ofte angst, som ikke bliver diagnosticeret, og derfor ikke er velbehandlet. Men det er vanskeligt at opdage angstsymptomer og at differentiere subklinisk angst fra angstlidelser på grund af et betydelig overlap mellem symptomer på KOL og angst.

Genetisk evidens viser, at rygning kan få os til at ældes hurtigere

ERS: En undersøgelse af næsten 500.000 mennesker har vist, at rygning forkorter endestykkerne af kromosomerne i de hvide blodlegemer i vores immunsystem. Længden af disse endestykker, kaldet telomerer, er en indikator for, hvor hurtigt vi ældes, og vores cellers evne til at reparere og regenerere sig.

ERS

Præ-KOL er risikofaktor for KOL senere i livet

ERS: Dansk forskning antyder, at forstadier til KOL hos unge voksne kan være en vigtig risikofaktor for udvikling af KOL senere i livet. Ydermere peger undersøgelsen i retning af, at resultaterne kan anvendes til tidlig identifikation af sårbare personer.

ERS