Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sundhedsminister afviser bekymrede læger i tilskudssag

Som seneste højdepunkt i den meget langvarige konflikt mellem bl.a. lungelæger og Lægemiddelstyrelsen omkring revurdering af tilskud til lungemedicin, er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) nu gået ind i sagen. Og hun giver ikke den lægefaglige del af debatten så meget som et halmstrå.

Protest: Ændringer gennemføres trods DLOs indsigelser

Det er problematisk, at Lægemiddelstyrelsen ikke har en teknisk løsning, som kan understøtte tilskudsændringen for medicin mod astma og KOL, der bliver gennemført den 19. november. Det siger speciallæge, dr.med. og bestyrelsesmedlem i Danske Lungelægers Organisation, Holger Mosbech.

Årsag til astma hos børn skal findes på Dansk BørneAstma Center

På Dansk BørneAstma Center i Gentofte arbejder man på at finde de bagvedliggende årsager til astma hos børn. Det sker i samarbejde med forskere fra DTU, der skal håndtere de store mængder data, Dansk BørneAstma Center allerede nu er i besiddelse af i blandt andet COPSAC kohorterne.

Danske Lungelægers Organisation på barrikaderne

Bestyrelsen i Danske Lungelægers Organisation (DLO) er ikke tilfreds med måden, hvorpå Lægemiddelstyrelsen vil implementere tilskudsændringen af medicin mod astma og KOL. Derfor har de sendt en anke til Lægemiddelstyrelsen, der straks har besvaret organisationens klage. 

Succes for ny triple-kombination mod KOL

ERS: AstraZenecas forhåbninger til en ny tripleinhalator, PT010, har ifølge KRONOS-undersøgelsen nået otte ud af ni primære lungefunktionsendepunkter og vist en markant reduktion i frekvensen af ​​moderate eller svære KOL-eksacerbationer.

Professor: Højrisikopatienter bør gentjekkes på afdelingerne efter hjemsendelse

ESC: Efterlevelse af nye ESC-guidelines, der anbefaler intensiveret medicinsk behandling af hjertepatienter med høj risiko for iskæmiske events, bør give anledning til en anden arbejdsdeling mellem praktiserende læger og de kardiologiske eksperter, mener professor Steen Dalby Kristensen, Aarhus Universitetshospital.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter