Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Velbehandlede astmapatienter kommer i klemme

Lægemiddelstyrelsen vil skære ned på overforbruget af ICS til KOL-patienter, og derfor lægger tredje forslag til fremtidige tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL op til, at inhalationssteroider får klausuleret tilskud. Det vil ramme astmapatienterne, som ikke længere automatisk får tilskud.

KOL-patienter bruger ikke deres inhalatorer korrekt

Ifølge Danmarks Apotekerforening tager mere end halvdelen af alle lungepatienter deres inhalationsmedicin forkert. Denne ukorrekte brug af inhalationslægemidler efterlader patienterne utilstrækkeligt behandlede med ringe effekt og sågar med risiko for bivirkninger.

Lavt D-vitaminniveau er ikke forbundet med astma

Det er usandsynligt, at et tilskud af D-vitaminer mindsker risikoen for at udvikle astma, børneeksem eller andre allergier hos børn og voksne, viser en ny undersøgelse netop offentliggjort i PLOS Medicine, som derved afkræfter hidtidige antagelser.

Ny hurtig influenzatest har stort potentiale

Hos patienter med alvorlige respiratoriske sygdomme er en hurtig diagnosticering samt behandling af influenza og andre infektioner essentiel. Derfor kan en ny måde at bruge podning på betyde kortere antibiotikakure og færre hospitalsindlæggelser for netop denne patientgruppe.

Ny europæisk astmakøreplan lanceret

En fælles europæisk indsats er ifølge det Europæiske Astmaforsknings- og Innovationspartnerskab (EARIP) bydende nødvendig, hvis man skal imødegå den byrde, astma er ved at udvikle sig til i den europæiske befolkning.

Danskere opdager ny arvelig hjertesygdom

En sygdom kaldet familiær ST-depressions-syndrom er netop blevet identificeret via et internationalt samarbejde mellem forskere med hjertelæger fra Rigshospitalet i spidsen.

Femårsoverlevelse den samme ved TAVR og SAVR

Hos patienter med svær aortastenose og i høj risiko for operation var fem årsoverlevelsen og forekomsten af hjerneblødning den samme efter transkateter-procedure, TAVR, såvel som ved kirurgisk ventil-udskiftning, SAVR.

Nyt middel mod influenza viser flotte data

Baloxavir marboxil, der er en ny oral forsøgsmedicin i enkeltdosis, har i forsøg vist en klinisk fordel for mennesker med risiko for alvorlige influenzaproblemer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter