Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Professorat styrker forskning i de store folkesygdommes indvirkning på nyrerne

Jesper Nørgaard Bech

Jesper Nørgaard Bech

Studier slår fast, at SGLT2-hæmmere har nyrebeskyttende effekt – men endnu ved man ikke meget om virkningsmekanismerne bag. Dansk forskning skal gennem nyt professorat være med til den kortlægning. Målet er en skræddersyet behandling til patienterne.

Forskningsleder og overlæge, Jesper Nørgaard Bech er ny klinisk professor for Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin. En klinik, som han i øvrigt har ledet de sidste fem år. Klinikken er for nyligt blevet genudnævnt til universitetsklinik. Forventningen er, at professoratet yderligere vil styrke klinikkens status som troværdig samarbejdspartner i kliniske forskningsprojekter nationalt og internationalt.

På klinikken forsker Jesper Nørgaard Bech sammen med seks ph.d.-studerende, to postdoc, seniorforskere samt bioanalytikere og projektsygeplejersker i de store folkesygdomme som forhøjet blodtryk, diabetes og forstyrrelser i væske- og saltbalancen og deres betydning for udvikling af nyreproblemer – ligesom man i øvrigt også forsker i, og hvordan nyreproblemer kan forebygges og behandles.

”Vi har mange diabetes-patienter tilknyttet klinikken, og vores klare målsætning er hele tiden at arbejde på at gøre det endnu bedre for netop den patientgruppe. Det gør vi blandt andet ved at udforske sygdomsmekanismerne bag diabetes indvirkning på nyrerne.”

Bag om SGLT2-hæmmerne

Helt konkret ser forskerne i øjeblikket indgående på SGLT2-hæmmere – både hos diabetes-patienter og hos patienter med kronisk nyresygdom, fortæller Jesper Nørgaard Bech:

”Ingen stiller længere spørgsmålstegn ved, om SGLT2-hæmmere har nyrebeskyttende effekt – men man ved ikke ret meget om, hvorfor de virker – hvad sker der for eksempel med saltbalancen i nyrerne, når en patient er i behandling med SGLT-hæmmere. Det er nødvendigt at kende virkningsmekanismerne bag SGLT2-hæmmerne, når vi i mere udstrakt grad skal implementere brugen. Det vil gøre os i stand til i højere grad at skræddersy behandlingen til de enkelte patienter og også tilvejebringe en viden om, hvordan SGLT2-hæmmerne virker i samspil med andre præparater.”

Ideel kost til blodtrykspatienter

Hypertensions indvirkning på nyrerne er et andet indsatsområde i klinikkens grundforskning. Målet er på sigt at indlede diæt-interventionsstudier, som skal være med til at afgøre, hvordan henholdsvis nitrat og nitrit spiller ind på blodtrykket, forklarer Jesper Nørgaard Bech:

”Vi ved, at hvis man indtager nitratholdig føde, så falder blodtrykket, ligesom en række andre kostfaktorer også påvirker blodtrykket. I øjeblikket er vi i gang med et studie, hvor vi har opdelt patienter i nogle undergrupper, der modtager kost med en forskellig sammensætning af elementer, der menes at sænke blodtrykket. Forhåbningen er, at den grundforskning på sigt vil kunne gøre os klogere på, hvordan man stykker en ideel kost til blodtrykspatienter sammen.”

Klinikken har et tæt samarbejde med Nyremedicin, AUH og med Nuklearmedicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest. I samarbejde med nuklear-medicinerne har Klinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse udviklet rubidium-PET-scanninger til måling af nyrernes gennemblødning og fluorid-PET-scanninger til undersøgelse af knoglerne hos patienter med nyresygdom.