Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

OCD skal behandles med terapi

Sundhedsstyrelsen er kommet med nye retningslinjer for behandling af OCD hos børn, unge og voksne.

Værktøj til at håndtere kompliceret sorg på vej

Organisationen Børn, Unge & Sorg arbejder på i 2016 at kunne etablere et Nationalt Sorgcenter, som på sigt skal gøre behandlingen af mennesker med kompliceret sorg langt bedre end i dag.

Akut behov for delt behandlingsansvar

Store grupper af dobbeltbelastede patienter er i dag kastebolde i sundhedsvæsnet. Og nu haster det med at gøre noget, mener formanden for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt.

Paroxetin virker ikke som tidligere troet

SeroxatBørn og unge har i årevis har fået udskrevet antidepressiv medicin, selv om der fra starten var klare beviser for, at den stort set ikke havde anden effekt end en øget risiko for selvmordsadfærd. Det viser en genanalyse af gamle data.

Ny app skal gøre livet lettere for borderline-patienter

Claus FærchEt nyt digitalt værktøj til patienter med borderline skal ikke blot føre til færre selvmord og mindre selvskade, men også give langt bedre muligheder for at forebygge. Det satser man på i Region Syddanmark, hvor værktøjet nu tages i brug.

Vi praktiserende læger ER patientinddragelse

Vi skal lade de raske være raske. Vi skal være mere kritiske over for forebyggelsesprogrammer. Og så skal spotlight tilbage på almen praksis, som vi ved er afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen.

Mange psykisk syge med diabetes kan reddes

Psykiatriske patienter med diabetes dør tidligere end andre. Men et tættere samarbejde mellem læge og patient kan afhjælpe problemer, viser ny dansk forskning.

Flere indlagt efter medicinstop

På Psykiatrisk Center Glostrup har professor Poul Videbech på det seneste set mange flere end sædvanligt indlagt pga. selvmordsforsøg. Årsagen er, at de er holdt op med at tage deres medicin i kølvandet på Peter Gøtzsches udtalelser om psykofarmakas skadelige virkninger.

Mental sundhed skal højere op på agendaen

Vibeke KoushedeStatens Institut for Folkesundhed sætter mere spot på forskning i, hvad der får mennesker til at blomstre og have det godt, og hvordan vi indretter os som samfund, så vi får mindsket antallet af mennesker der går ned med depression, angst og stress.

EKG har potentiale til at blive markør for depression

Vigtigheden af overlap i behandlingen af psykiatrisk og fysisk sygdom understreges i et studie, der viser, at måling i forandring af hjerterytmen kan give et fingerpeg om, hvem der er i risiko for depression, og hvorvidt en given behandling virker.

Synderen ved søvnproblemer er ofte ADHD

Mange børn med ADHD, autisme (ASD), Adfærdsforstyrrelser (ODD/CD) eller epilepsi har søvnforstyrrelser. Og for dem med autisme og adfærdsforstyrrelser ser problemerne ud til i stor grad at skyldes en udiagnosticeret ADHD.

Skizofreni medfører forandringer i hjertet

Overdødeligheden blandt mennesker med skizofreni skyldes som oftest hjertesygdom. I et nyt studie har forskere sammenlignet MR-scanninger af hjertet hos personer med og uden skizofreni og fundet fysiske forandringer, som ikke kan forklares på anden måde.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo