Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Mødres immundefekter øger risiko for psykiatriske lidelser blandt børn

Primære immundefekter (PID'er) hos mødre er forbundet med en signifikant øget risiko for psykiatriske lidelser og selvmordsadfærd blandt deres børn. Mere præcist en 17 procents øget risiko for psykiatriske lidelser og 20 procents øget risiko for selvmordsadfærd.

Flere ydernumre på vej til børne- og ungepsykiatere

Fra 15 til måske 23 nye praktiserende børne- og ungepsykiatere i det offentlige system. Det er resultatet af en ny aftale mellem regionerne og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) og Overlægeforeningen.

Nyt forskningscenter med fokus på støtte til familier med mental sygdom

I Region Hovedstadens Psykiatri er man lige nu i gang med at etablere et nyt, stort forskningscenter, FBI, der skal have fokus på FamilieBaserede Interventioner. Forskningsentret får base på Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og finansieres overvejende af eksterne fonde.

Blot en smule fysisk aktivitet lindrer depression

Motion kan lindre depression. Men hvor meget motion der egentlig skal til, fremgår af et nyt studie, hvor forskere gør op, at 2,5 timers rask gåtur ugentlig kan mindske symptomerne på depression markant.

Stor stigning i antal ADHD-henvisninger til Psykiatrisk Center Glostrup

En samfundsændring de seneste to årtier mod et højhastighedssamfund har medført, at mange flere voksne med en uopdaget ADHD får problemer i dagligdagen, mener Pelle Lau Ishøy, klinisk lektor, ph.d. og overlæge ved Team for ADHD og Autisme, psykoterapeutisk ambulatorium ved Psykiatrisk Center Glostrup.

Esketamin bedre end quetiapin til TRD-patienter

Den klinisk relevante effekt af næsesprayen Spravato (esketamin) viser sig i flere studier. Senest har en stor andel af patienter med svært behandlelig depression (TRD) i et nyt stort studie vist sig at opnå remission i uge 8 og forblive tilbagefaldsfri i uge 32 - og det i højere grad end de, der fik quetiapin.

Øget forbrug af medicin blandt børn og unge efter pandemien

Noget tyder på, at COVID-19 pandemien er gået hårdt ud over danske børn og unges mentale helbred. I hvert fald kan det konstateres, at omfanget af psykiatriske diagnoser og forbruget af psykofarmaka er steget i tiden efter pandemien, hvis man sammenligner med tiden op til den første nationale nedlukning.

Antidepressiv medicin under graviditet gør ingen skade

Gravide kvinders indtag af antidepressiv medicin ser ikke ud til i sig selv at øge risikoen for udviklingsforstyrrelser hos barnet. Men givet i visse sammenhænge kan antidepressiv eksponering under graviditet være en vigtig markør for behovet for tidlig screening og intervention.