Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunopsykiatri har potentiale til at revolutionere psykiatrien

Store epidemiologiske studier tyder på, at inflammation kan medvirke til udviklingen af en række psykiatriske sygdomme, og et nærliggende næste skridt er at tænke, at man kunne behandle nogle af disse lidelser med antiinflammatorisk medicin.

Antidepressiva kan mildne covid-19

Meget tyder på, at antidepressive lægemidler kan få en rolle at spille i behandlingen af covid-19. I et nyt studie har midlerne således vist sig at reducere patienternes risiko markant for at komme i respirator og for at dø af sygdommen.

Avatars holder deres indtog i psykiatrien

Op mod 70 procent af dem, der lider af skizofreni har plagsomme hørelseshallucinationer (hører stemmer). De fleste kan hjælpes med medicin og terapi, men tilbage står en gruppe på 25-40 procent, som stadig har disse hallucinationer.

Psykiatriske lidelser øger risiko for at få covid-19

Efter et år med covid-19 i hele verden kommer der stadig flere studier, der bekræfter, at mennesker med psykiske lidelser er mere modtagelige for at få virussygdommen og har en markant øget risiko for at dø af den end de fleste andre.

Nu er alle med svær psykisk sygdom i risikogruppen for covid-19

Sundhedsstyrelsens liste over, hvem der er i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes med coronavirus, er netop blevet opdateret og rummer nu også mennesker, der lider af svær skizofreni og kroniske neurologiske lidelser.

Medicin mod betændelse virker på psykoser

Medicin, der er udviklet til at styrke kroppens immunforsvar og hæmme betændelsestilstande, kan have en gavnlig effekt på psykotiske symptomer, viser en metaanalyse fra Psykiatrisk Center København.

Antipsykotika har beskeden effekt på autisme

Mens der ikke findes nogen medicinsk behandling af autismespektrumforstyrrelse, viser et nyt studie, at antipsykotisk medicin kan have en beskeden effekt på sygdommens kernesymptom, RRB, som er stereotyp og repetetiv adfærd.

Ketamin virker godt mod PTSD

For første gang viser forskere, at gentagne indsprøjtninger med ketamin kan hjælpe mennesker med kronisk PTSD og mindske deres symptomer. Behandlingen giver en hurtig forbedring som desuden opretholdes i flere uger.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo