Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Plan for nedbringelse af selvmord på plads

Indsatserne for at undgå selvmord og selvmordsforsøg bliver nu intensiveret som følge af en ny national handlingsplan for selvmordsforebyggelse.

Antipsykotika til ældre med demens kan have alvorlige bivirkninger

Noget tyder på, at en større forsigtighed er nødvendig, når det gælder antipsykotika til ældre. Et nyt studie viser således, at brug af denne type medicin til ældre med demens er forbundet med en signifikant øget risiko for blodpropper i hjerne og hjerte, hjertesvigt, lungebetændelse, frakturer, akut nyreskade med mere.

Psykiatriske afdelinger i Odense og Svendborg lægges sammen

Frem for helt at lukke psykiatrien i Svendborg bliver den fra 1. maj fusioneret med voksenpsykiatrien i Odense. Det har et bredt flertal i Region Syddanmarks regionsråd besluttet 18. marts. Konsekvensen bliver, at især lægerne i Odense fremover kommer til at køre frem og tilbage mellem de to fynske byer.

ADHD-medicin reducerer risikoen for død

Et nyt svensk registerstudie af mennesker med ADHD har fundet, at ADHD-medicin er signifikant forbundet med lavere dødelighed to år efter diagnosen. Især når det kommer til dødsfald af unaturlige årsager.

Industrien frygter, at nyt lovforslag om kritiske lægemidler kan virke modsat

Sundhedsministeriet har nu sendt et nyt lovforslag, som skal styrke forsyningssikkerheden af kritiske lægemidler, i høring. Lovforslaget pålægger virksomheder, der markedsfører kritiske lægemidler i primærsektoren, at have sikkerhedslagre af lægemidlerne. Industrien frygter, at forslaget vil virke modsat intentionen.

Regionerne afviser kritik af ADHD-behandling: Vi leverer en ordentlig kvalitet

Når RKKP’s seneste årsrapport for ADHD-databasen retter en sønderlemmende kritik af kvaliteten i behandlingen af børn og unge med ADHD, sker det på et mangelfuldt grundlag. For det, der tolkes som dalende kvalitet, handler i stedet om, at regionerne har problemer med at få data lagt ind i systemerne, lyder reaktionerne.

E-læringskursus gør en kæmpe forskel for behandlerne

Via et nyt e-læringskursus er medarbejdere både i psykiatrien og somatikken godt i gang med at blive klogere på, hvordan de skal forholde sig i situationer, hvor de møder mennesker med risiko for at begå selvmord eller udøve selvskade.