Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt system skal overvåge ikke-helende sår

SWAN-iCare er et Europæisk forskningsproject hvor ny teknologi gør det muligt at monitorere forskellige typer af ikke-helende sår.

I projektet deltager bl.a. European Wound Management Association (EWMA), hvis sekretariat er beliggende i København.

Med mere end 10 millioner Europæere med et ikke-helende sår og forventning om at flere kommer til i de kommende år, er der god grund til at holde et vågent øje med de mange nye forskningsprojekter inden for sårbehandling.

Kernen i forskningsprojektet er udviklingen af et lille bærbart negative pressure system, som bliver udstyret med en helt unik informations- og kommunikationsteknologi. Et lukket tovejs kommunikationssystem, som via integrerede mikrosensorer meget tidligt i behandlingsforløbet vil gøre det muligt at identificere eventuelle problemer i såret, som vanskeliggør helingen. Og de indsamlede data vil danne grundlag for lægens beslutning omkring behandling.

Forskerne bag projektet ser frem til, at det med den ny teknologi bliver muligt at træffe beslutninger omkring behandlingen tidligere og på et bedre grundlag, end det er muligt i dag. Med den ny teknologi bliver det muligt at tage udgangspunkt i den enkelte patient og således skræddersy behandlingen til patientens behov, hvilket sandsynligvis vil medføre hurtigere heling og langt mindre risiko for amputationer og dermed betragtelige besparelser. Ligeledes vil patienten kunne gennemføre en del af behandlingen i eget hjem, og dermed få mulighed for at leve et næsten almindeligt liv både i forhold til arbejde og fritid.

”Det er og har været utrolig spændende at deltage i SWAN-iCare projektet, som  nu går ind i den afsluttende fase. Den komplette prototype af systemet er udviklet, og en klinisk forundersøgelse på University of Pisa i Italien, som er en af hovedkræfterne i projektet, er planlagt i februar – marts 2017. SWAN-iCare projektet afsluttes i april 2017, hvor den endelige prototype af devicet til overvågning af ikke-helende sår vil være klar,” fortæller project manager Jan Kristensen, som repræsenterer EWMA i projekt konsortiet.

SWAN-iCare projektet er finasieret under det syvende forsknings- og innovations ramme program FP7 af Europa kommissionen.

Sårbehandling

Diabetes sårNyt middel mod diabetes sår

Sårcenter tilbyder læger akuttelefon

Kliniksygeplejerskens rolle i god sårbehandling

Sådan får du styr på de sværthelende sår

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter