Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Intelligent madras skal forebygge og forhindre tryksår

På Nordsjællands Hospital registrerer man fem-10 tryksår om måneden. Det sker til trods for at man gennem mange år arbejdet på at nedbringe antallet af tryksår.

Et nyt forskningssamarbejde omkring udvikling af en intelligent madras til forebyggelse af trykskade- og sår skal nu sikre, at man får de sidste tryksår med.

I forbindelse med patientsikkert sygehus har man på Nordsjællands Hospital fået oparbejdet en effektiv kultur omkring arbejdet med tryksår. Der er blevet uddannet nye tryksårsambassadører og plejepersonalet anvender som standard skemaer til risikovurdering. Trods dette er der stadig udfordringer med tryksår.

”Det er næsten lykkedes os at få bugt med de alvorlige tryksår på Nordsjællands Hospital. Men der indrapporteres desværre stadig fem-10 milde grader af tryksår hver måned. Vores håb er, at den intelligente madras fanger de sidste tryksår, ”siger forskningschef, professor, læge dr med Lise Tarnow.

Skal man tro adjungeret lektor, cand.scient.med, PhD Jesper Fleischer, er det umiddelbart ikke helt umuligt.  Jesper Fleischer er medstifter af den to år gamle iværksættervirksomhed ReQbo®, der står bag opfindelsen af den intelligente madras Q-one.

”Der er brug for at tænke hele vejen rundt, når det kommer til tryksår, og der er behov for at tænke de nye forebyggelsestrends med fokus på det enkelte individ ind i behandlingen. Og det er nødvendigt at integrere de nyeste teknologier i hverdagen på hospitalerne, hvis vi skal lykkes med forebyggelse af tryksår,” siger Jesper Feischer.

Q-one består af:

  • Q-scale et nyt risiko screeningsværktøj
  • Q-bed en ny multisensor madras og Q-app, der samler det hele i en mobil-app
  • Mobil-appen giver patienten, den pårørende eller plejepersonalet besked om risiko og trykudsatte områder.

”Vores foreløbige studier er meget lovende, og vi forventer, at vi allerede medio 2017 har Q-one klar til test,” siger Jesper Fleischer.

Nordsjællands Hospital deltager i den praktiske afprøvning af prototypen. Selve afprøvningen foregår på Nordsjællands Hospitals Kliniske Forskningsenhed med raske forsøgspersoner. Ud over Nordsjællands Hospital deltager både Aarhus- og Lunds Universitetshospital.

ReQbo har fået støtte af Innovationsfonden og EU til innovationsarbejdet.

Om tryksår

Tryksår er forbundet med betydelige omkostninger for både patient og sundhedsvæsen. Dels i form af medicinske komplikationer dels i form af lange indlæggelsesperioder og deraf afledte udgifter -  jo mere alvorlige tryksår desto større omkostninger – Hvor  det typisk tager fire uger at hele et grad et tryksår, tager det op til 22 uger at hele et  grad fire tryksår. Et grad to, tre,fire tryksår koster således fire, syv og 10 gange så meget som det koster at hele et  grad et tryksår. Et nyt irsk studie påviser, at behandlingen af et  grad 4 tryksår koster op mod 119.000,00 euro.

Mange af de nye tryksår opstår på hospitalerne blandt de sengeliggende patienter. I særdeleshed blandt patienter med lille mobilitet og lavt aktivitetsniveau og hos patienter med lille eller ingen følsomhed overfor smerte.

Sårbehandling

Diabetes sårNyt middel mod diabetes sår

Sårcenter tilbyder læger akuttelefon

Kliniksygeplejerskens rolle i god sårbehandling

Sådan får du styr på de sværthelende sår

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter