Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Smerter bliver ikke nødvendigvis bedre af at føre en smertedagbog, viser den nye undersøgelse.Smerter bliver ikke nødvendigvis bedre af at føre en smertedagbog, viser den nye undersøgelse.

Smertedagbog kan forlænge smerteperioden

Mange patienter med kroniske smerter anbefales at føre en smertedagbog. Men der er måske en bagside ved dette ellers meningsfulde værktøj.

Dagbogen kan hjælpe patient-læge kommunikationen, ligesom behandleren får en bedre mulighed for at vurdere effekten af behandlingen. Der er dog ikke udelukkende positive effekter ved at patienten selv holder systematisk snor i smerterne.

Et nyt canadisk studie, der er offentliggjort i Rheumatology International, viser, at dagbogen faktisk kan forsinke en bedring af symptomerne. Temmelig markant endda.

En forsker fra University of Alberta gennemførte et studie med 58 patienter, der alle var i begyndelsen af 30’erne og som var i gang med behandling efter et anfald af akutte smerter i lænden.

Halvdelen af deltagerne førte en smertedagbog i en måned og vurderede deres smerter dagligt på en skala fra et til ti. Den anden halvdel fungerede som kontrolgruppe og førte ikke dagbog. Ved undersøgelsens begyndelse var patienternes tilstand ens i de to grupper.

Tre måneder senere blev patienterne spurgt, hvordan de havde det efter deres skade. Og forskerne fandt en stor forskel.

”Vi fandt, at den gruppe, der førte dagbog, havde det meget værre,” siger ledende forsker Robert Ferrari.

Den selvrapporterede forbedring var på 52 procent i gruppen, der førte dagbog, og 79 procent i kontrolgruppen.

Tags: smerter, rygsmerter

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo