Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kombinationsbehandling af Idiopatisk Pulmonal Fibrose har vist sig sikker

Nu har et nyt forskningsprojekt - INJOURNEY – vist, at en kombination mellem de to præparater, der bruges i behandlingen af IPF-patienter, OFEV (nintedanib) og Esbriet (pirfenidon) er sikker. Det baner vejen for flere studier af kombinationsbehandling af IPF med Ofev som fundament i kombinationsbehandlingen. 

52 ugers studie viser markant bedre astmakontrol

For første gang er der gennemført et åbent, randomiseret studie, der måler astmamedicins effekt på patienter under forhold, der ligger så tæt på deres hverdagsliv som muligt. Blandt andet blev patienterne behandlet af deres egen praktiserende læge, ligesom deres elektroniske sundhedsjournaler og flere apotekers data indgik i forsøget.

Problemer med klausuleret tilskud bliver større

Flere klausulerede tilskud kommer til at gøre arbejdet mere omfattende for de praktiserende læger og for medarbejderne på landets apoteker. Men også flere af apotekernes kunder kommer til at opleve de klausulerede tilskud som en administrativ gene.

KOL-patienter bruger ikke deres inhalatorer korrekt

Ifølge Danmarks Apotekerforening tager mere end halvdelen af alle lungepatienter deres inhalationsmedicin forkert. Denne ukorrekte brug af inhalationslægemidler efterlader patienterne utilstrækkeligt behandlede med ringe effekt og sågar med risiko for bivirkninger.

Ny tripleinhalator på det danske marked

Et nyt device - triplekombinationsinhalatoren - har ramt det danske marked. Inhalatoren indeholder tre lægemidler nemlig inhalationssteroider, LAMA og LABA i en og samme beholder, hvilket kan lette medicinindtagelsen for KOL-syge og andre, der behandles med de tre medikamenter.

Kontant høringssvar blev fulgt op af invitation til dialog

Dansk Lungemedicinsk Selskabs (DLS) høringssvar til Medicintilskudsnævnets tredje forslag om tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 var præget af en noget skarp retorik, hvilket fik Lægemiddelstyrelsen og Medicintilskudsnævnet til at invitere DLS til ”fredsmøde”, hvor parterne gik i dialog med hinanden.

Velbehandlede astmapatienter kommer i klemme

Lægemiddelstyrelsen vil skære ned på overforbruget af ICS til KOL-patienter, og derfor lægger tredje forslag til fremtidige tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL op til, at inhalationssteroider får klausuleret tilskud. Det vil ramme astmapatienterne, som ikke længere automatisk får tilskud.

Ny europæisk astmakøreplan lanceret

En fælles europæisk indsats er ifølge det Europæiske Astmaforsknings- og Innovationspartnerskab (EARIP) bydende nødvendig, hvis man skal imødegå den byrde, astma er ved at udvikle sig til i den europæiske befolkning.

Specialist advarer mod overforbrug af depotsteroid til allergisk rhinitis

I højsæsonen for pollen-udløst allergisk rhinitis stiger forbruget af depotsteroid betragteligt i Danmark - og endda mere end i andre lande. Årsagen skal ifølge Charlotte Ulrik, speciallæge i lungemedicin, findes i, at patienternes allergi-symptomer for ofte bliver behandlet med systemisk kortikosteroid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter