Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Gennembrud for behandling af svær astma

Alvorlig astma kan kontrolleres ved brug af biologisk behandling uden samtidig brug af høje doser inhalerede steroider, der kan have betydelige bivirkninger for patienterne.

En del astmapatienter i biologisk behandling opnår klinisk remission

Dansk svær astma register (DSAR) er en landsdækkende kohorte, der omfatter alle voksne patienter i biologisk behandling for svær astma i Danmark. Men hvor mange af dem opnår klinisk remission ved den biologiske behandling, og hvad forudsiger den optimale effekt af behandlingen? Det har en gruppe danske forskere for første gang undersøgt.

Spredning af vira og bakterier kan potentielt hindres

Forskere har længe vidst, at nogle vira og bakterier starter en infektion ved at sætte sig fast på sukkermolekyler på overfladen af celler, der beklæder bihuler og luftveje hos pattedyr - inklusive mennesker. Virale partikler kan binde sig til disse molekyler kaldet Sialinsyre, som nøgler der passer ind i låse.