Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Specialist advarer mod overforbrug af depotsteroid til allergisk rhinitis

I højsæsonen for pollen-udløst allergisk rhinitis stiger forbruget af depotsteroid betragteligt i Danmark - og endda mere end i andre lande. Årsagen skal ifølge Charlotte Ulrik, speciallæge i lungemedicin, findes i, at patienternes allergi-symptomer for ofte bliver behandlet med systemisk kortikosteroid.

Professor om CaReMe-studiet: Vi skal skabe tættere samarbejder

Resultaterne fra det store internationale registerstudie, CaReMe-studiet, med mere end én million deltagere viser, at hjerteinsufficiens og kronisk nyresygdom (kardiorenal sygdom) i langt de fleste tilfælde er den første kardiovaskulære manifestation hos patienter med type 2-diabetes uden kendt hjertesygdom.

Paradigmeskifte på vej:

Fremtidens behandling af type 2-diabetes er vægttab

Med nye effektive medicinske behandlingsmuligheder vil der ifølge professor Sten Madsbad, ske et paradigmeskifte i behandlingen af livsstilssygdomme som f.eks. type 2-diabetes.

Overlæge: Derfor rider SGLT-2-hæmmerne på en bølge af medvind

Studier, der dokumenterer SGLT2-hæmmernes effekt er de seneste år kommet som perler på en snor. Og resultaterne får nu også andre faggrupper end endokrinologerne til at interessere sig for produkterne. Ikke mindst kardiologerne og nefrologerne har fået øjnene op.

Professor: Vi skal turde sige pyt og vægte livskvaliteten

Mange ældre med type 2-diabetes har svært ved radikalt at omlægge deres livsstil, men ifølge professor Troels Krarup Hansen er det eksperternes opgave at finde den rette balancegang imellem at sikre de ældre en god livskvalitet og forebygge senkomplikationer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter