Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Mange astmapatienter tilses i forkert regi

Astmapatienter, praktiserende læger og speciallæger bør tage astma mere alvorligt, mener eksperter på området. Læger er ikke særligt gode til at vurdere patienters astmasymptomer. Og patienterne selv: De ser langt fra altid astma som en sygdom. Det smitter af på måden, de behandles på.

KOL og rygestatus; jo, rygestop hjælper faktisk

Et nyt dansk observationsstudie viser, at det også for patienter med en KOL-diagnose har effekt at stoppe med at ryge. Derfor bør patienter med KOL altid opfordres til rygestop, siger forskeren bag undersøgelsen.

Nyt lægemiddel bør tilbydes til personer, der ønsker nikotinstop

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har vurderet lægemidlet Decigatan (cyticin), som kan bruges i forbindelse med rygestop eller andet nikotinophør. Vurderingen er, at Decigatan er et virksomt præparat, og at effekten står i et rimeligt forhold til prisen.

Nu kan små børn med cystisk fibrose behandles med Kaftrio

EU-Kommissionen har godkendt en udvidet indikation for behandlingen Kaftrio (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) i kombinationsbehandling med ivacaftor til behandling af børn med cystisk fibrose (CF) i alderen to til fem år, der har mindst en F508del-mutation i cystisk fibrose transmembran-konduktansregulator (CFTR)-genet.

KOL-patienters brug af inhalerede kortikosteroider falder

Ny dansk forskning viser, at patienter med KOL samlet set over en 20 årig tidsperiode fik mindre inhalerede kortikosteroider per person og i en lavere dosis. Samtidig er antallet af patienter med moderat eller svær lungebetændelse faldet. 

Analyse afslører grim rekord: Hver dag dør 10 danskere af KOL

Lungeforeningen peger i en ny analyse på, at KOL har indtaget den kedelige førsteplads som den enkeltstående sygdom, flest danskere dør af. Men det er ifølge en KOL-specialist desværre ikke den store overraskelse, da der slet ikke gøres nok på området herhjemme.

Pilotstudie antyder: Kognitiv effekt af biologisk astmabehandling

Svær astma kan være associeret med svækkelse af kognitive funktioner som dårlig korttidshukommelse, ringe visualisering, koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder mm. Patientgruppen behandles ofte med biologisk medicin, som har effekt på deres astmasymptomer, men om behandlingen også har effekt på de kognitive funktioner er ikke undersøgt. Før nu.