Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dupixent har god effekt over tre år mod astma

Resultater fra langvarig fra brug af Dupixent (dupilumab) viser vedvarende forbedring af lungefunktionen og reduktion i alvorlige forværringer af astmaanfald i en bred patientpopulation med type 2-inflammation. Effekten og sikkerheden holder ved i op til tre år efter behandlingsstart.

Ny behandling mod alfa-1-antitrypsinmangel

Som et af de første hospitaler i Danmark har Aarhus Universitetshospital i en lille måned tilbudt ugentlige IV-behandlinger med alfa-1-antitrypsin som standardbehandling til patienter med lungesygdom som følge af alvorlig alfa-1-antitrypsinmangel.

Ny triplebehandling tilskudsberettiget

Enerzair Breezhaler bliver fra 5. oktober tilskudsberettiget og klar til at blive solgt med tilskud til danske astmapatienter. Produktet er den første astmabehandling, der kombinerer LABA, LAMA og ICS i én og samme behandling.

Jens-Ulrik Stæhr Jensen udnævnt som professor i lungemedicin

1. december tiltrådte Jens-Ulrik Stæhr Jensen, overlæge og klinisk forskningslektor på Herlev og Gentofte Hospital som professor i lungemedicin ved Institut for Klinisk Medicin ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter