Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Inhalationsmedicin forhindrer alvorlig lungebetændelse

Alt for aktive immunceller er ofte årsagen til lungeskader ved sygdomme som Covid-19. Forskere ved Technical University of Munich (TUM) har udviklet en RNA-agent til en lunge inhalationsspray, der bremser aktiviteten af de aktive immunceller makrofagerne.

Biologisk behandling viser gode takter til behandling af KOL

I et fase III-forsøg har Dupixent (dupilumab) demonstreret en statistisk signifikant reduktion i eksacerbationer sammenlignet med placebo, ligesom den biologiske behandling har vist en hurtig og signifikant forbedring i lungefunktion og har påvist væsentlige forbedringer i livskvalitet og luftvejssymptomer hos patienter med KOL.