Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsker: Kontrollen med telemedicin er mangelfuld

Inden et nyt lægemiddel tages i brug på mennesker, er det gennemtestet i sådan en grad, at man er sikker på, at det ikke skader de patienter, det er målrettet. Desuden skal præparatet godkendes af Lægemiddelstyrelsen, før det må sælges i Danmark. 

Kvinder med astma får oftere fertilitetsbehandling

Kvinder med astma har oftere behov for hjælp til at blive gravide, end kvinder uden astma har. Det viser ny forskning fra Hvidovre Hospital, som også peger på, at særligt kvinder med astma over 35 år langt oftere har behov for fertilitetsbehandling for at blive gravide, end deres medsøstre uden astma.

Rigshospitalet etablerer enhed for søvnkirurgi

En nyetableret enhed på Rigshospitalet, Dansk Enhed for Søvnkirurg, skal hjælpe svært søvnplagede danskere med at få deres søvn tilbage. Enheden samler og optimerer udredning og kirurgisk behandling og benytter, som de første i Danmark, diagnostiske kikkertundersøgelser i udredningen. 

Håndscanning kan tidligt diagnosticere leddegigt

Scanning af en hånd kan afsløre tidlige tegn på leddegigt og hjælpe til at vurdere, hvor effektivt den valgte behandling virker på sygdommens udvikling.

Diabetesforeningens formand træder tilbage

Professor Torsten Lauritzen, der blev valgt som ny formand for Diabetesforeningen efter et kampvalg i maj, træder tilbage på grund af helbredsproblemer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter