Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Fedmeparadokset er aflivet i studie med dansk deltagelse

Opfattelsen har hidtil været, at overvægtige patienter med hjertesvigt i mindre grad er i risiko for indlæggelse eller død end normalvægtige patienter med hjertesvigt. Nu punkterer international forskning med dansk deltagelse den ide: Der findes ikke et fedmeparadoks.