Inflammations-sygdommene behøver et nationalt center

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny forskning skal finde bedste behandling for hjerteklapbetændelse

15-20 procent af danske patienter med betændelse i hjerteklappen – endokarditis - dør kort tid efter diagnosen. Ny dansk forskning skal etablere et nationalt register, hvor alle danske patienter med sygdommen skal kortlægges og der skal indledes et randomiseret studie, som kommer nærmere et svar på, om operation eller medicin virker bedst.

Unik langtidsundersøgelse: Patienter med atrieflimren lever længere

Nye internationale forskningsresultater viser, at atrieflimren i dag forkorter en patients liv med to år. Resultaterne viser også, at der er sket et fald i dødelighed i forhold til 1970’erne og 80'erne, hvor sygdommen forkortede livet med tre år.

Læger på Rigshospitalet implanterer det første kunstige hjerte

Som det første sted i Nordeuropa har læger på Rigshospitalet implanteret det hele, kunstige hjerte Carmat i en patient. Hjerteprotesen kan pumpe fem liter blod rundt i koppen pr. minut, ligesom et almindeligt hjerte kan. Og det kan slå op imod 40 millioner slag pr. år.

Dansk forskning ser nærmere på kønsforskelle og åreforkalkning

Forskere fra Region Syddanmark har set nærmere på kønsforskelle i forekomsten af kranspulsåreforkalkning (atherosklerose), plaque-sammensætning, størkningsforhold og inflammationsmarkører hos raske og hos nydiagnosticerede patienter med type 2-diabetes. 

Mere aggressiv kolesterolsænkende behandling vedtaget

Dansk Cardiologisk Selskab har inden sommerferien udgivet en opdateret national hjertekar-behandlingsvejledning. Den mest markante ændringer er, at patienter med dokumenteret iskæmisk hjertesygdom og patienter med arveligt forhøjet kolesterol nu skal i en mere aggressiv lipid-behandling. Her har de praktiserende læger en vigtig rolle at spille:

Tyske forskere: Dårlig økonomi øger risiko for kardiovaskulære hændelser

Dårlig økonomi er forbundet med kardiovaskulære hændelser – og manglende sociale relationer med generel øget dødelighed. Det fastslår et hold tyske forskere i et populationsbaseret studie, hvor de har undersøgt forskellige aspekter af sammenhængen mellem økonomiske forhold og sociale relationer og kardiovaskulære hændelser og generel dødelighed.

Biomarkør-producenter: Vi kan forhindre kæmpe medicinspild

Ved hjælp af en smertefri og relativt billig celleprøve fra kinden, hvor man undersøger biomarkører, kan man finde ud af, hvilken medicin, der kan omdannes til aktiv behandling hos den enkelte patient og hvor stor en dosis patienten skal have.

Overlæge: Vi bør diskutere tilbud til covid-19 patienter med senfølger

Hvis Danmark får et stort antal covid-19 syge, som efter sygdomsophør ikke kan komme af med deres fortsatte neurologiske symptomer, kan det få stor betydning for samfundsøkonomien og sundhedsvæsnet, uanset hvad symptomerne skyldes, fastslår overlæge Daniel Kondziella, Neurologisk Klinik Rigshospitalet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter