Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Brilique brillerede ikke som langvarig monoterapi

ESC 2018: Håbet om at Brilique (ticagrelor) kunne stå alene som behandling efter ballonudvidelse punkterede, da GLOBAL LEADERS-studiet i går blev præsenteret på ESCs kongres i München.

Det nye sort på ESC: Casebaserede præsentationer

ESC 2018: Flittig brug af cases er et af dette års ESC kongres’ populære tiltag. Guidelines og statistikker gøres mere direkte anvendelige, når de illustreres med realistiske patienthistorier.

Dansk glæde over ESC's sænkede blodtryksgrænser

ESC 2018: I erkendelse af at forhøjet blodtryk som oftest ikke kan mærkes, og at følgerne kan være fatale, er ESC kommet med nye retningslinier, som glæder overlæge Kent Lodberg Christensen fra Hjertemedicinsk afd. ved Aarhus Universitetshospital.

Low carb-high fat øger dødsrisikoen

ESC 2018: Overvægtige, der forsøger at tabe sig med Dukan-diæten eller andre diæter med få kulhydrater, risikerer en tidlig død af hjertekar-sygdom eller kræft.

Rivaroxaban-studie skuffer - men er ikke alene

ESC 2018: "Det er som om de negative studier står i kø. Flere ting vi har gået og håbet på, har vist sig ikke at kunne leve op til forventningerne," siger overlæge Kenneth Egstrup efter mandag bl.a. at have overværet COMMANDER-studiet på ESCs kongres i Mûnchen.

Koronar kalkmåling kan finde patienter der har gavn af hjertemagnyl

ESC 2018: En såkaldt Agatston-score, der rutinemæssigt anvendes til at kvantificere mængden af kalk i kranspulsårerne ved CT-scanninger, har vist sig måske at være et godt redskab til at identificere patienter, der vil have gavn af behandling med hjertemagnyl.

Ny viden om biomarkøren suPAR

ESC 2018: For overlæge Jens Friberg handler dette års ESC i høj grad om at finde ny viden og ligesindede med interesse i måling af biomarkører i forbindelse med risikovurdering af patienter med atrieflimmer.

På vej mod mere præcise diagnoser ved hjernesygdomme

Når mennesker med depression eller epilepsi ikke har nogen effekt af deres medicin, skyldes det ofte, at diagnosen ikke er præcis nok. Det vil et stort forskerhold nu forsøge at ændre på ved at tegne et mere detaljeret billede af disse sygdomstilstande.

Medicinrådet udskyder diabetes-behandlingsvejledning

Medicinrådet har valgt at udskyde den planlagte behandlingsvejledning for type 2-diabetes. Det hænger sammen med, at man ønsker at undersøge, hvordan man får de rigtige mennesker med i processen, så vejledningen kan implementeres, når den er færdig, siger Steen Werner Hansen.

Halvdelen af ældre med astma er ikke blevet diagnosticeret

Op mod halvdelen af ældre med astma døjer med sygdommen uden at være blevet diagnosticeret af en læge. En årsag kan være, at ældre med astma ofte har atypiske symptomer, hvorfor det er vigtigt at udrede denne gruppe patienter lidt anderledes, end andre patienter med potentiel astma.

Overlæge: Vi kunne hjælpe langt flere emfysempatienter

I Rigshospitalets Hjertecenter udføres årligt godt og vel 20 lungevolumen reducerende operationer og samme antal behandlinger med ventil. Tilsammen et lille antal indgreb, når omtrent et par tusinde emfysem patienter kunne have gavn af en af de to behandlinger.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter