Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Omdiskuteret head-to-head-studie af AK-behandling bliver et kapløb mod patentudløb

DANNOAC-AF-studiet, som blev stillet i bero i 2017 på grund af uenighed om fortolkning af regler for kliniske forsøg, bliver nu genoplivet. Effekt og sikkerhed af fire stort set ligeværdige AK-behandlinger skal afdækkes på flere danske afdelinger med det formål at kunne behandle fremtidens patienter mere sikkert. Men patentudløb af præparaterne kan stikke en kæp i hjulet for at studiet når helt i mål. 

Statiner har størst kolesterolsænkende virkning hos ældre

Kolesterolsænkende medicinsk behandling med statiner af lav til moderat intensitet har større kolesterolsænkende virkning hos ældre sammenlignet med yngre personer, viser et nyt studie fra Statens Serum Institut.

Opsporing af familiær hyperkolesterolæmi går for langsomt

Opsporingen af familiær hyperkolesterolæmi (FH) er langt fra målsætningen om, at 25.000 patienter er opsporet på landsplan i 2030. En kulturændring i almen praksis og flere økonomiske midler til landets lipidklinikker er nødvendige for at sætte skub i processen, mener eksperter.

Sundhedsstyrelsen følger hjerteområdet på en ny måde

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny metode til opfølgning af hjerteområdet. Tidligere opfølgninger har udelukkende fokuseret på en lille del af patientforløbet. Fremover vil man i opfølgningen vurdere hele patientforløbet - herunder især hjerterehabiliteringen.