Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Pludseligt hjertestop hos børn og unge kan skyldes genetisk variant

Når børn og unge rammes af hjertestop og pludselig, uventet død, er der ofte ingen forklaring, som de efterladte kan læne sig op ad. Men danske og canadiske forskere kan nu muligvis byde ind med en del af svaret: Hidtil ukendte og overset genetiske varianter kan være årsagen.

ST-depression syndrom – de sidste kort er endnu ikke vendt

Siden 2018, hvor den danske kardiolog Henning Bundgaard ved et tilfælde opdagede en ny arvelig hjertesygdom - ST-depression syndrom - har han sammen med kollegaer været i gang med minutiøst at kortlægge genetikken bag.

Efter amputationsskandalen: Karkirurgien på AUH er på rette vej

Patienterne har igen tillid til karkirurgien på Aarhus Universitetshospital. Kapaciteten er øget til visse behandlinger, så ventetiden lever op til standarden. Men det er fortsat nødvendigt at styrke karkirurgien på AUH. Arbejdsmiljøet skal forbedres, så man undgår at medarbejderne bryder sammen.

Medicinrådet fastholder sin vurdering af tafamidis mod ATTR-CM

Tafamidis anbefales udelukkende som behandling af voksne patienter med arvelig transthyretin-medieret amyloidose med kardiomyopati. Anbefalingen gælder kun patienter i NYHA-klasse I og II, som er skrevet op til levertransplantation.