Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Tilskud af D-vitamin viser ingen effekt på psoriasis

Et randomiseret, placebo-kontrolleret klinisk forsøg, der omfattede patienter med plaque psoriasis med en PASI-score på over 0, har ikke vist forbedring af hudlidelsen efter tilskud af D-vitamin.

Dupilumab blåstemples som behandling af små børn i EU

Børn med svær atopisk dermatitis kan nu helt ned til seksmåneders alderen blive behandlet med det biologiske lægemiddel Dupixent (dupilumab). Det sker efter godkendelse af de europæiske myndigheder.

Nogle psoriasispatienter kan sikkert seponere biologisk behandling

Nogle psoriasis-patienter kan afbryde deres biologiske behandling og stadigvæk opretholde langsigtet kontrol med deres sygdom, tyder nyt dansk studie på. Det gælder særligt patienter, der har den laveste PASI-score.

Cosentyx fortsætter med at forbedre responsrater ved HS

Responsraterne bliver med at stige ved behandling med Cosentyx (secukinumab) til hudsygdommen hidradenitis suppurativa. Nye langtidsdata viser, at behandlingen giver en langsigtet sygdomskontrol hos flertallet af patienter med moderat til svær HS. 

Ny JAK-hæmmer til HS har længerevarende effekt

En ny oral JAK-hæmmer kan være på trapperne til behandling af voksne med den kroniske og inflammatoriske hudlidelse hidradenitis suppurativa (HS). Det sker efter, at forlængelsesdata viser, at en daglig dosis af JAK-hæmmeren povorcitinib reducerer sygdomssymptomerne ved moderat til svær HS.

Topikal behandling af håndeksem viser endnu engang gode resultater

Den topikale behandling - delgocitinib-creme - er en effektiv behandling til voksne med moderat til svær håndeksem. Det viser nye fase III-resultater, som også peger på, at behandlingen giver tidlig symptomlindring ved personer, hvis eksem er svær at behandle.

Booster-vaccine fra Moderna kan give nældefeber

Modernas COVID-19 booster vaccine kan være forbundet med en forhøjet risiko for nyopstået kronisk spontan nældefeber (CSU) eller nældefeber, der varer mere end seks uger.

Forhøjet BMI spiller ind ved acne blandt børn og unge

En stor, retrospektiv befolkningsundersøgelse kommer med et nyt bud på en potentiel årsag til forekomsten af acne blandt præ-pubertetsbørn. BMI og alder for pubertet spiller blandt andet ind i langt højere grad, end tidligere antaget. 

Methotrexat giver øget risiko for udvikling af hudkræft

Det immundæmpende middel methotrexat, der blandt andet anvendes til behandling af psoriasis, er forbundet med en øget risiko for udvikling af hudkræft. Risikoen er generelt dosisafhængig for nogle typer af hudkræft.