Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Nemolizumab formodes godkendt i Europa om et års tid

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har taget hul på godkendelsesprocessen af det monoklonale antistof nemolizumab til behandling af atopisk eksem og prurigo nodularis.

Cosentyx afvist af Medicinrådet mod HS

Medicinrådet anbefaler ikke Cosentyx (secukinumab) mod moderat til svær hidrosadenitis suppurativa (HS) hos voksne med utilstrækkelig respons på konventionel systemisk behandling. 

Den psykiske belastning ved kløe bør tænkes med i behandlngen

Mennesker med kløende dermatoser er under betydelig psykisk belastning, der bør tages i betragtning i behandlingen. Det understreger en ny, stor undersøgelse fra European Society for Dermatology and Psychiatry.

Ny viden om T-cellers rolle ved psoriasis

Et nyt studie udvider forståelsen af, hvordan psoriatisk cirkulerende T-celler (Tregs) fører til utilstrækkelig undertrykkelse af inflammation i huden.

Nyt studie går i dybden med fænotyper af atopisk eksem

Ved hjælp af clusteranalyse har danske forskere set nærmere på sammenhængen mellem blandt andet sværhedsgrad, opblussen af atopisk eksem og de mentale konsekvenser ved sygdommen.

Ernæring kan påvirke risikoen for psoriasis

En ny svensk undersøgelse belyser, hvordan ernæring blandt babyer og helt små børn kan have en indflydelse på at udvikle psoriasis.

Højt antal af unge har håndeksem 

Der ses en høj forekomst af håndeksem blandt unge mellem 15-19 år, hvoraf mange af tilfældene ikke kan kobles til atopisk eksem eller anden underliggende hudsygdom, viser en ny dansk undersøgelse.