Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danmark får nyt videnscenter for hudkræft

Eksperter i hudkræft går sammen i et landsdækkende videncenter for at udvikle nye metoder til forebyggelse, diagnosticering og behandling af hudkræft.

Fremtidens behandling er specialiseret og tværfaglig

Nye behandlingsmuligheder har sat det tværfaglige samarbejde mellem lægefaglige specialer på dagsordenen. I Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme på afdelingen for Hud- og Kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital arbejder man i et fireårigt forsøg tværfagligt om at udvikle behandlingen af autoimmune sygdomme.

Biologisk AD-medicin virker tilsyneladende også på sjælden hudsygdom

Mens Dupixent (dupilumab) så småt begynder at gå sin sejrsgang som behandling af atopisk eksem (AD) stiger lægernes interesse for, om det biologiske lægemiddel også kan bruges til patienter med andre type2-inflammatoriske sygdomme. Det korte svar er indtil videre ja.

Over 1000 læger har rapporteret om covid-hudsymptomer

Et internationalt register etableret af American Academy of Dermatology's (AAD) Covid-19 Task Force sporer hudgener i forbindelse med covid-19. Registeret har efter et halvt år bidraget til flere publicerede artikler og understøttet diagnosticeringen af covid-19. 

JAK-hæmmeren brepocitinib rykkede på EADV

EADV: Tre ud af fire patienter med mild til moderat atopisk dermatitis opnåede statistisk signifikant og klinisk meningsfuld forbedring af sygdomsaktivitet i et randomiseret, kontrolleret fase II forsøg med en ny topisk behandling, brepocitinib.

Skræddersyede behandlinger en vej frem for type 2-sygdomme

På området for atopisk dermatitis (AD) er det kendte binyrebarkhormon ved at blive afløst af biologiske lægemidler, der virker på årsagerne frem for symptomerne. Men frem for en ny ensartet behandling tyder meget på, at den bliver langt mere personlig og skræddersyet.

Biologisk behandling af børneastma: En verden til forskel

Med de biologiske præparater, som specialister i pædiatri i dag råder over, er der ifølge klinisk professor i pædiatrisk allergologi Susanne Halken gode muligheder for bedre behandling af de store børn og unge patienter med svære allergier, astma og eksem, som hidtil har været vanskelige at hjælpe.

Region Nordjylland ønsker klimabehandlings-rejser på plads i januar

En rammeaftale udarbejdet af Region Nordjylland har lagt et økonomisk pres på udbyderne af klimabehandling for psoriasis-patienter i Israel. De har desuden sammen med Psoriasisforeningen kritiseret ordningen, som de mener vil skabe regional ulighed i behandlingen. Region Nordjylland understreger nu, at deres ønske blot var at sikre, at behandlingen lever op til produktionskravene i sundhedsvæsenet. Regionen erklærer, at de snarligt inviterer parterne til dialog og tilstræber, at man har en ny aftale på plads januar 2021.  

Nye AD-præparater giver mere komplet vifte af behandlinger

En mindre bølge af nye præparater til behandling af atopisk dermatitis er på vej på markedet. Dermatologer ser frem til at såvel JAK-hæmmere som nye effektive topikale behandlinger inden længe vil blive godkendt til klinisk brug.

Atopisk dermatitis er ingen forhindring for covid-19 vaccination

Selvom mennesker med atopisk dermatitis (AD) lever med en øget risiko for respiratoriske komorbiditeter, er der ingen mistanke om, at AD er en risikofaktor for at få covid-19. Og der er heller ingen grund til at holde igen med at blive vaccineret, lyder meldingen fra eksperterne.

Tapinarof lover godt nyt til AD-patienter

Blandt de nye lovende topikale behandlinger til atopisk dermatitis (AD) er lægemidlet tapinarof, som er det første baseret på en ny virkningsmekanisme - en såkaldt aryl hydrocarbon receptor (Ahr).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo